Archive for November 2013

ร่วมออกเดินทางสู่เซิฟใหม่พร้อมกันได้แล้ว วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ในเวลา 11:00 น.  พร้อมกิจกรรมเปิดตัวของเซิฟเวอร์ 22 : นางฟ้าแพรี่

เปิดหีบสมบัติปีกสุ่มลุ้นรับ “ปีกมังกรไฟ” “ปีกเทพพญายม” “ปีกมารเสน่ห์” และของรางวัลล้ำค่าอีกมากมายที่รอคุณมาเปิด!