ถ้าต้องการ “ทองคำ” มากมายละก็มาทางนี้!

ทองคำถุงใหญ่1
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.  - 7 มิถุนายน 2559 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 200 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อได้ที่ ร้านค้า HOT [ทองคำถุงใหญ่1] ราคาขาย 12 เพชร
จะได้รับ : ทองคำถุงใหญ่x1

………………………………………………………………………………………………………………

ทองคำถุงใหญ่2
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.  - 7 มิถุนายน 2559 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 200 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อได้ที่ ร้านค้า HOT [ทองคำถุงใหญ่2] ราคาขาย 99 เพชร
จะได้รับ : ทองคำถุงใหญ่x10

………………………………………………………………………………………………………………