Pack หินวิญญาณสัตว์ถูกๆ แบบนี้
มาอัพขั้นเลเวลพาหนะขั้น 8 กันเถอะ!

Packหินวิญญาณสัตว์1
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.  - 7 มิถุนายน 2559 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 500 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อไอเทมได้ที่ ร้านค้า HOT [Packหินวิญญาณสัตว์1] จะได้รับ หินวิญญาณสัตว์ x10
ราคาขาย 20 เพชร

………………………………………………………………………………………………

Packหินวิญญาณสัตว์2
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.  - 7 มิถุนายน 2559 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 500 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อไอเทมได้ที่ ร้านค้า HOT [Packหินวิญญาณสัตว์2] จะได้รับ หินวิญญาณสัตว์ x50
ราคาขาย 95 เพชร

………………………………………………………………………………………………

Packหินวิญญาณสัตว์3
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.  - 7 มิถุนายน 2559 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 500 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อไอเทมได้ที่ ร้านค้า HOT [Packหินวิญญาณสัตว์3] จะได้รับ หินวิญญาณสัตว์ x150
ราคาขาย 280 เพชร

………………………………………………………………………………………………