ดีโวซาก้ากับกิจกรรม ฉลองรับปีใหม่ เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม 2556 เท่านั้น

 

สำหรับนักช๊อปมือหนึ่งที่เติมเพชรเข้าเกมส์ในช่วงเวลากิจกรรม 31 ธันวาคม 2555 เวลา 0.00น. จนถึง 1 มกราคม 2556 เวลา 23.59 น. เป็นอันดับสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับของรางวัลสมนาคุณพิเศษ ตามลำดับดังนี้

อันดับที่ 1 ที่เติมเงินในช่วงกิจกรรมมากที่สุด รับ

- อัญมณีโจมตีกาย หรือ อัญมณีโจมตีเวทย์ ขั้น 6 จำนวน 1 ชิ้น

- แมลงเจาะ จำนวน 6 ชิ้น

 

อันดับที่ 2 ที่เติมเงินในช่วงกิจกรรม รับ

- อัญมณีโจมตีกาย หรือ อัญมณีโจมตีเวทย์ ขั้น 5 จำนวน 1 ชิ้น

- แมลงเจาะ จำนวน 5 ชิ้น

 

อันดับที่ 3 ที่เติมเงินในช่วงกิจกรรม รับ

- อัญมณีโจมตีกาย หรือ อัญมณีโจมตีเวทย์ ขั้น 4 จำนวน 1 ชิ้น

- แมลงเจาะ จำนวน 4 ชิ้น

 

พิเศษสำหรับไอดีที่เติมเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับ

- อัญมณีโจมตีกาย หรือ อัญมณีโจมตีเวทย์ ขั้น 3 จำนวน 1 ชิ้น

- แมลงเจาะ จำนวน 1 ชิ้น

 

 

เงื่อนไขการรับไอเทม

1. ไอเทมจะถูกส่งเข้าตัวละครในช่องจดหมายหลังจากจบกิจกรรม ก่อนวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 18.00น.

2. ไอเทมทุกชิ้นจะผูกมัดไม่สามารถส่งต่อได้

3. สามารถเข้าร่วมได้ทุก Server (เครลาล่า และ อริสซาเบท)

4. ไอดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น อาทิได้รับรางวัลอันดับ 1 แล้วจะไม่สามารถรับรางวัลพิเศษได้