เปิด “หีบสมบัติมหาตำนาน ” แล้ววิวัฒนาการภูติขั้นสูง “อธีนา” “ไฮดรานรก” กันเถอะ!

หีบสมบัติมหาตำนาน
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. – 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 500 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อได้ที่ ร้านค้า HOT [หีบสมบัติมหาตำนาน] ราคาขาย 16 เพชร
เปิดจะได้รับ : เศษมหาตำนานx1 และมีโอกาศสุ่มได้รับ 1 อย่างดังนี้

  • ทรายดาว x1
  • หินศักดิ์สิทธิ์ x1
  • ไข่มุกวิเศษ x2
  • เศษมหาตำนาน x1~3
  • ฮอร์นเวหา x1
หมายเหตุ : วิวัฒนาการภูติขั้นสูง อพอลโล/ไมดรานรก คลิก!