ผลึกเวทย์ลดกระหน่ำในช่วงกิจกรรมนี้เท่านั้น!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. – 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23:59 น.

ซื้อไอเทมได้ที่ ร้านค้า HOT จำกัดการซื้อ 9999 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน

  • [ผลึกเวทย์ขั้น4]  ราคาขาย 2 เพชร
  • [ผลึกเวทย์ขั้น5]  ราคาขาย 4 เพชร
  • [ผลึกเวทย์ขั้น6]  ราคาขาย 8 เพชร