เรียน ลูกค้า Divosaga Thailand 

                     สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมส์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เราขอแนะนำให้ทำการล็อกอินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 24 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เป็นความจำเป็นในการรักษาบัญชีของท่าน จากการล้างข้อมูลในระบบ 

                     อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอกลับมาใช้งานได้ โดยบัญชีนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ