อัพเลเวลตราวิญญาณกันอยางจุใจไปเล๊ย!

Packผลึกวิญญาณ1
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 12:00 น. – 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 300 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อไอเทมได้ที่ ร้านค้า HOT [Packผลึกวิญญาณ1] ราคาขาย 30 เพชร
ไอเทมใน Pack : ผลึกวิญญาณ x50

…………………………………………………………………………………………………………………

Packผลึกวิญญาณ2
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 12:00 น. – 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 200 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อไอเทมได้ที่ ร้านค้า HOT [Packผลึกวิญญาณ2] ราคาขาย 58 เพชร
ไอเทมใน Pack : ผลึกวิญญาณ x100

…………………………………………………………………………………………………………………

Packผลึกวิญญาณ3
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 12:00 น. – 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 23:59 น.
เงื่อนใขกิจกรรม : จำกัดการซื้อ 100 ชิ้น ต่อคน ต่อวัน
ซื้อไอเทมได้ที่ ร้านค้า HOT [Packผลึกวิญญาณ3] ราคาขาย 280 เพชร
ไอเทมใน Pack : ผลึกวิญญาณ x500

…………………………………………………………………………………………………………………