คู่มือการเติมด้วยบัตร DTAC HAPPY

แนะนำวิธีเติมเงิน
แนะนำระบบเติมเงินด้วยบัตร DTAC HAPPY 

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม “เติมเงิน” ภายในเกม

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม “HAPPY” เพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 3: ใส่  PIN CODE 16 หลัก ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม “เติมเงิน”

ขั้นตอนที่ 4:  ผู้เล่นสามารถตรวจสอบยอดเงิน(เพชร)ได้ที่ข้อมูลตัวละครมุมซ้ายบน และจะมีจดหมายแจ้งจำนวนยอดเงินที่เติม

ราคาบัตร DTAC HAPPY : 60, 100, 200, 300, 500 บาท

 หากพบข้อผิดพลาดประการใดระหว่างการเติมเงิน ให้แจ้งปัญหามาที่  helpdesk.mmog.asia