ระบบคริสตัลวิญญาณ

ระบบคริสตัลวิญญาณ

เพิ่มพลังเหนือชั้นอีกระดับกับระบบตราวิญญาณขั้นสูง!

เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : ตัวละครเลเวล 80 ที่ผ่านการเลื่อนขั้นอาชีพแล้ว และมีตราวิญญาณเลเวล 80 จะเปิดระบบคริสตัลวิญญาณให้อัตโนมัติ
ไอเทมที่ใช้ :  คริสตัลวิญญาณ
คุณสมบัติ : ใช้อัพเลเวลตราวิญญาณขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลค่าของอัญมณี
วิธีการได้รับ : คริสตัลวิญญาณเก็บได้จากสนามรบใหม่ “สงครามเพลิงเทพ” หลังจากเลื่อนขั้นอาชีพไปแล้ว

อธิบายระบบคริสตัลวิญญาณ

ระบบคริสตัลวิญญาณจะมีถึงเลเวล 80

วิธีการใช้งาน

คลิกไอคอน “คริสตัลวิญญาณ” ที่หน้าจอ “เครื่องแต่งกายตัวละคร” จะสามารถเพิ่มพลังให้ตราวิญญาณขั้นสูง ตราวิญญาณขั้นสูงใช้ไอเทม “คริสตัลวิญญาณ” ในการเพิ่มพลัง