ระบบเครื่องแต่งกายภูติ

เครื่องแต่งกายภูติ

ภูติใครเก่งอยู่แล้ว ใส่เครื่องแต่งกายให้ภูติอีกก็ยิ่งโหดเลยล่ะ!

เงื่อนใขการใช้งาน

เงือนใขภูติ : ภูติที่มีระดับสีฟ้าขึ้นไป
ประสานชุดภูติ : ชุดภูติหาได้จากใช้    “เศษชุดภูติ” หาได้จากการร่วมกิจกรรมภูติต่อสู้ สามารถนำมาประสานเป็นชุดภูติได้ที่โรงเหล็ก

อธิบายเพิ่มเติมเครื่องแต่งกายภูติ

1. คุณสมบัติของเครื่องแต่งกายใช้ได้เฉพาะสำหรับภูติ เพิ่มพลังเฉพาะภูติ จะไม่เพิ่มคุณสมบัติของตัวละคร ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบกับพลังต่อสู้ของตัวละคร
2. คุณสมบัติของเครื่องแต่งกายภูติแบ่งเป็น : โจมตี,ป้องกัน,เลือด
3. ภูติทุกตัวสามารถสวมเครื่องแต่งกายได้ 6 ชิ้น แบ่งเป็น อาวุธเทพ เข็มขัด ต่างหู 2 ชิ้น และ เครื่องประดับ 2 ชิ้น

ซักบำรุง

จะสามารถอัพเกรดเครื่องแต่งกายภูติได้ 4 หัวข้อ คือ อัพเกรดชุด แปลงชุด จิตองค์เทพ และ อัพขั้นชุด

อัพเกรดชุด

ใช้ไอเทม  แสงแห่งมนต์ตรา กับ  สื่อแห่งมนต์ตรา หาได้จาก ร้านค้านอกเมือง และ สงครามอาณาจักร (แพทช์ในอนาคต)

 • ตีบวกชุดภูติเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องแต่งกายภูติ
 • จุดนี้จะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันตามระดับคุณภาพสีของเครื่องแต่งกาย
 • ขีดจำกัดสูงสุดของเครื่องแต่งกายภูติจะเป็นดังนี้ ระดับสีฟ้าสูงสุดถึง +10, สีม่วงสูงสุดถึง +20, สีส้มสูงสุดถึง +24, สีแดงสูงสุดถึง +30
 • อัพเกรดเครื่องแต่งกายจะมีค่าอวยพร,ค่าอวยพรยิ่งสูง,โอกาสการอัพเกรดสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้น
 • หลังจากอัพขั้นเครื่องแต่งกายแล้ว ค่าอัพเกรดจะถูกล้าง

แปลงชุด

ใช้ไอเทม  น้ำทองคำ หาได้จาก ร้านค้านอกเมือง และ BOSSกิลด์,แดนลูกเต๋า (แพทช์ในอนาคต)

 • แปลงเครื่องแต่งกายภูติก็เหมือนกับการซักบำรุงเครื่องแต่งกายของตัวละคร
 • สามารถเลือกคุณสมบัติแปลงชุดให้มีระดับดาวที่สูงได้
 • สามารถใช้เพชรเพื่อล็อคคุณสมบัติได้ เพื่อเลี่ยงการโดนทับ
 • เครื่องแต่งกายภูติจำกัดคุณสมบัติดังนี้ สีฟ้า 3 แถว, สีม่วง 4 แถว, สีส้ม 5 แถว, สีแดง 5 แถว
 • จำนวนดาวมีหลายแบบ สูงสุดก็จะขึ้นว่า max

จิตองค์เทพ

ใช้ไอเทม  จิตองค์เทพ หาได้จาก กิจกรรมประจำเดือน,ขุมทรัพย์ลึกลับ,แดนทองคำ,ร้านค้านอกเมือง

 • เครื่องแต่งกายภูติทุกชิ้นสามารถเลี่ยมจิตวิญญาณแห่งเทพ เหมือนกับเลี่ยมอัญมณีให้กับชุดตัวละคร
 • เริ่มต้นเครื่องแต่งกายภูติทุกชิ้นจะมีช่องให้เลี่ยมเพียง 1 ช่อง
 • สามารถซื้อไอเทม   เพชรวิญญาณ มาเจาะรูเปิดช่องเลี่ยมได้ที่ร้านค้า หัวข้อ ไอเทม
 • สีฟ้าสามารถเลี้ยมได้ 2 ช่อง สีม่วงสามารถเลี้ยมได้ 3 ช่อง สีส้ม-สีแดง สามารถเลี่ยมได้ 4 ช่อง
 • จิตวิญญาณแห่งเทพแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ โจมตีกาย,โจมตีเวทย์,ป้องกันกาย,ป้องกันเวทย์,ชีวิต ทุกประเภทสูงสุดที่ขั้น 12
 • จิตวิญญาณแห่งเทพสามารถสับเปลี่ยนได้
 • เวลาจะถอดจิตวิญญาณแห่งเทพออกจะต้องใช้ทองคำจำนวนหนึ่ง
 • นำมาสะสมให้ครบ 4 อัน เพื่อมาประสานจิตวิญญาณแห่งเทพขั้น 1 ได้ที่ โรงเหล็ก > ภูติ > จิตองค์เทพ

อัพขั้นชุด

ใช้ไอเทม  อวยพรแห่งเทพ (สำหรับชุดภูติระดับสีฟ้า)  ของขวัญแห่งเทพ (สำหรับชุดภูติระดับสีม่วง)  สรรเสริญเทพ (สำหรับชุดภูติระดับสีส้ม) และ ทองคำจำนวนหนึ่ง ไอเทมอัพขั้นชุดสามารถหาได้จาก ร้านค้านอกเมือง

 • เครื่องแต่งกายภูติเริ่มต้นจะเป็นระดับสีฟ้า ผู้เล่นสามารถผ่านการ “อัพขั้นชุด” เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพได้จาก ฟ้า>ม่วง>ส้ม>แดง
 • เครื่องแต่งกายภูติที่กำลังสวมใส่อยู่จะไม่สามารถอัพขั้นชุดได้

การสวมใส่ชุดภูติ

คลิกที่ ภูติ เลือกหัวข้อ “เครื่องแต่งกายภูติ” ให้คลิกเพื่อสวมใส่