ระบบสนามรบใหม่ – แดนทไวไลท์

สนามรบใหม่ – แดนทไวไลท์

สนามรบนี้มีนามว่า “แดนทไวไลท์”
ดินแดนที่ชี้วัดสงครามแย่งชิงทรัพยากรที่ดุเดือด!

เงื่อนใขการใช้งาน

ตัวละครที่เลื่อนขั้นและยังไม่เลื่อนขั้นสามารถเข้าสนามรบใหม่นี้ได้

วิธีเล่นสนามรบใหม่

 • ยกเลิกสนามรบแบบเดิม
 • กติกาการจัดสรรลง เหมือนกับสนามรบเก่า
 • แบ่งฝ่ายละ 15 คน
 • ในแผนที่จะมี 5 เจดีย์ ครอบครองแล้วจะได้รับคะแนนอย่างต่อเนื่อง แต่ละเจดีย์จะมียามเฝ้า สีของชื่อยามจะแสดงตามสีของฝ่ายที่ครอบครอง
 • การ PK,ขนแ,ฆ่ายาม จะได้รับคะแนน
 • เมื่อทำคะแนนถึงจำนวนที่กำหนดหรือเมื่อสิ้นสุดสนามรบ ฝ่ายไหนมีจำนวนคะแนนรวมสูงสุดจะได้เป็นฝ่ายชนะ

ฆ่าผู้เล่น

 • นอกจากจะฆ่าผู้เล่นชนะได้รับค่าเกียรติแล้ว ยังจะได้รับคะแนนเพิ่ม
 • คะแนนที่เพิ่ม มากน้อยขึ้นอยู่ระดับค่าเกียรติของฝ่ายตรงข้าม
 • เมื่อฆ่าผู้เล่นตัวละครเดิมครบ 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับค่าเกียรติ จะได้รับแต่คะแนนเพียงอย่างเดียว

ขนส่งทรัพยากร

 • ในเขตแร่จะมีให้ขนแร่ส่งมอบ NPC ก็จะได้ค่าเกียรติ รางวัลไอเทม และ BUFF (อวยพรเทพธิดา) เพิ่มคุณสมบัติให้ตีแรงขึ้น และยังช่วยให้ฝ่ายเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วย
 • ทุกครั้งเมื่อขนแร่สำเร็จจะได้รับ BUFF (อวยพรเทพธิดา) BUFFสามารถสะสมได้ จะหายไปก็ต่อเมื่อเข้าต่อสู้กับผู้เล่น 1 ครั้ง (ฆ่ายามก็ได้รับ BUFF ด้วยเช่นกัน)

จำนวนทรัพยากร

 • คะแนน เป็นตัวชี้วัดชนะแพ้ในสนามรบ
 • ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนถึงจำนวนที่กำหนดก่อนหมดเวลา สนามรบจะจบลงทันที

วิธีได้รับคะแนน

 • ฆ่าผู้เล่น  
 • ขนแร่  
 • ครอบครองเจดีย์พลังงาน  
 • ฆ่ายาม  

สิ้นสุดสนามรบ

 • เมื่อคะแนนถึงจำนวนที่กำหนดก่อนหมดเวลา สนามรบจะจบลงทันทีตัดสินแพ้ชนะ
 • รางวัลมอบให้ผู้เล่นตามอันดับแพ้ชนะ,เนื้อหารางวัลรวมไปถึงไอเทม,ค่าประสบการณ์,ค่าเกียรติ
 • รางวัลจะส่งให้ทางจดหมายดูตามจำนวนทรัพยากรของผู้เล่น
 • 5 นาทีคะแนนไม่เปลี่ยน จะถูกเตะออกจากสนาม คะแนนส่วนตัวก็จะหายไปด้วย