ระบบสงครามเหมืองผลึกแบบใหม่

สงครามเหมืองผลึกแบบใหม่

ผลึกม่วงกระจายอยู่ทั่วแผนที่ เก็บง่าย ไม่แลค!

เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : เปิดที่เลเวล 25

เนื้อหาที่ปรับเปลี่ยน

  • สงครามเหมืองผลึกจะมี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ผู้เล่นจะไม่สามารถต่อสู้กันได้ ชั้นที่ 2 ผู้เล่นสามารถขนผลึกม่วงและต่อสู้แย่งชิงกันได้
  • ผลึกม่วงแบบใหม่มกระจายออกมาในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งทั่วทั้งแผนที่
  • ผลึกม่วงปรับเปลี่ยนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นต่ำ ขั้นกลาง ขั้นสูง
  • กติกาการแย่งชิงขนผลึก การปกป้องผลึกของตนยังเหมือนเดิม

เวลากิจกรรม

ทุกวันเวลา 20:00 -20:30 น.

อธิบายประเภทของผลึกม่วง

  • ผลึก : เก็บครั้งแรกได้รับ 20 ผลึกม่วง,ทุกจุดสามารถเก็บได้ 3 ครั้ง
  • ผลึกขั้นกลาง : เก็บครั้งแรกได้รับ 60 ผลึกม่วง,ทุกจุดสามารถเก็บได้ 1 ครั้ง
  • ผลึกขั้นสูง : เก็บครั้งแรกจะเต็มเลยทันที (สามารถเก็บได้สูงสุด 100 ผลึกม่วง) ทุกจุดสามารถเก็บได้ 1ครั้ง