คู่มือการเติมด้วยบัตร MCoins

แนะนำวิธีเติมเงิน
แนะนำระบบเติมเงินด้วย MCoins

ขั้นตอนที่ 1:

กดปุ่ม “เติมเงิน” ที่อยู่ด้านในเกมส์

 

ขั้นตอนที่ 2:

กดปุ่ม “MCoins” เพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน

 

ขั้นตอนที่ 3:

 ใส่  PIN ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Top Up

 

ขั้นตอนที่ 4:

คุณจะได้รับข้อความว่า เติมเงินแล้วเรียบร้อย

 

ขั้นตอนที่ 5:

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบยอดเงิน(Jewel)ได้ที่ใต้ภาพ character และจะมีจดหมายแจ้งจำนวนยอดเงินที่เติม

หากพบข้อผิดพลาดประการใดระหว่างการเติมเงิน กรุณาส่งภาพมาเพื่อให้ทีมงานใช้ในการตรวจสอบ ได้ที่
helpdesk.mmog.asia