คู่มือการเติมด้วยบัตรวัน-ทู-คอล!

แนะนำวิธีเติมเงิน
แนะนำระบบเติมเงิน วัน ทู คอล!

ขั้นตอนที่ 1:

กดปุ่ม “เติมเงิน” ที่อยู่ด้านในเกมส์

 

ขั้นตอนที่ 2:

กดปุ่ม “บัตรเงินสด 1- 2-Call!” เพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน

 

ขั้นตอนที่ 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่  PIN ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Top Up

 

 

ขั้นตอนที่ 4:

คุณจะได้รับข้อความว่า เติมเงินแล้วเรียบร้อย

 

 

ขั้นตอนที่ 5:

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบยอดเงิน(Jewel)ได้ที่ใต้ภาพ character และจะมีจดหมายแจ้งจำนวนยอดเงินที่เติม

หากพบข้อผิดพลาดประการใดระหว่างการเติมเงิน กรุณาส่งภาพมาเพื่อให้ทีมงานใช้ในการตรวจสอบ ได้ที่
helpdesk.mmog.asia