คู่มือการเติมด้วย facebook credits

แนะนำวิธีเติมเงิน
แนะนำระบบเติมเงิน facebook credits

ขั้นตอนที่ 1:

 

 

 

 

กดปุ่ม “เติมเงิน” ที่อยู่ด้านในเกมส์

 

ขั้นตอนที่ 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดปุ่ม facebook credits” เพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน

 

ขั้นตอนที่ 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกจำนวน Credit ที่ต้องการเปลี่ยนเป็น Jewel แล้วกดปุ่ม “Pay with Facebook

 

ขั้นตอนที่ 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสามารถเลือกวิธีการเติมเงินเข้า facebook credits ได้หลายช่องทาง และเมื่อคุณเลือกช่องทางใดๆ คุณสามารถเลือกรายการเพื่อเติมเงินเข้าเกมได้ทันที

 

ขั้นตอนที่ 5:

 

คุณจะได้รับข้อความว่า เติมเงินแล้วเรียบร้อย

 

 

ขั้นตอนที่ 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบยอดเงิน(Jewel)ได้ที่ใต้ภาพ character และจะมีจดหมายแจ้งจำนวนยอดเงินที่เติม

หากพบข้อผิดพลาดประการใดระหว่างการเติมเงิน กรุณาส่งภาพมาเพื่อให้ทีมงานใช้ในการตรวจสอบ ได้ที่
helpdesk.mmog.asia