เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขการบริการไอดีเกม DivoSaga

ขอเตือนให้ผู้ใช้บริการอ่านเนื้อหาเงื่อนไขในเงื่อนไขการบริการ นี้  รวมถึงข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในความรับผิดชอบของบริษัทและสิทธิของผู้ใช้บริการ  โปรดอ่านและเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับ             เงื่อนไขการบริการ (ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้ปกครองอยู่ร่วมด้วยขณะตัดสินใจ)  เมื่อท่านยอมรับ เงื่อนไขการบริการ แล้ว   ถือว่ายอมรับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการทั้งหมด  รวมถึงยอมรับการสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขการบริการของทางบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย  หลังจากแก้ไขการบริการแล้วเมื่อประกาศอย่างเป็นทางการที่หน้าเว็บไซด์จะถือว่าข้อตกลงนั้นแทนที่ข้อตกลงเดิมทันที  ผู้ใช้บริการสามารถล็อกอินเว็บไซด์เพื่ออ่านเงื่อนไขการบริการใหม่ล่าสุดได้ตลอดเวลา 

 

ถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกหรือหยุดการใช้บริการของทางบริษัทได้  ถ้าผู้ใช้บริการเลือกที่จะใช้บริการของทางบริษัท  จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแล้ว

 

1. ข้อตกลง

เงื่อนไขการบริการนี้ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับทางบริษัท  เกี่ยวกับการใช้ไอดี  เป็นข้อตกลงในการใช้บริการเกม DivoSaga  ก่อนที่จะใช้บริการเกม DivoSaga โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดของการให้บริการก่อน  เมื่อท่านเลือกกดปุ่มหรือเข้าเกม  DivoSaga จะถือว่าตกลงและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในการให้บริการ

 

2. กติกาการล้างไอดี

เพื่อรักษาการดำเนินการเกมให้ราบรื่น  ลดพื้นที่การใช้เซิร์ฟเวอร์  ทางเว็บไซด์มีสิทธิล้างไอดีระดับต่ำของไอดีที่ไม่ได้ล็อกอินเกมมานาน  ด้านลางนี้เป็นกติกาพื้นฐานในการล้างไอดี  ถ้ามีสถานการณ์พิเศษ  จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทีหลัง

  

3กติการการจัดการไอดี

1.ผู้ที่ใช้ไอดีโดยการแฮ็กค์เกม  ทางเว็บไซด์มีสิทธิบล็อกไอดีอย่างถาวร

 

2.ผู้ที่ด่า  ข่มขู่พนักงานของเว็บไซด์  ทางเว็บไซด์มีสิทธิบล็อกไอดีอย่างถาวร

 

3.ถ้าท่านไม่พอใจแนวทางการเล่นของไอดีเกมปัจจุบัน  ท่านสามารถเลือกยกเลิกไอดีและสร้างไอดีขึ้นมาใหม่ได้

 

4.ผู้ที่หลอกว่าเป็นพนักงานของเว็บไซด์หรือหลอกขายของในเกม  ประกาศข่าวโคมลอย  ทางเว็บไซด์มีสิทธิบล็อกไอดีอย่างถาวร

 

5.เมื่อผู้เล่นต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและกรอกข้อมูลอย่างละเอียด  ไอดีผู้เล่นที่ค้าขายกันเอง  ทางเว็บไซด์ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนแปลง  และมีสิทธิบล็อกไอดีนั้น

 

6.ผู้ใช้บริการต้องเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาไอดีกับพาสเวิร์ด  ความเสียหายในเกมที่เกิดจากการถูกขโมยไอดีกับพาสเวิร์ด  จะไม่ได้รับการชดเชยใดใดจากแผนกจัดการเกม 

 

7.ไอดีทั้งหมดสามารถใช้เล่นเกมตามปกติเท่านั้น  ไม่สามารถทำความเสียหายหรือทำร้ายเกม  ไอดีที่ไม่ทำตามกติกาของเกมมีสิทธิดำเนินการบล็อกและลบไอดีนั้น

 

8.ข้อมูลต่างๆในเกมเป็นของบริษัททั้งหมด  ผู้เล่นไม่มีสิทธิค้าขายส่วนตัว  ถ้าผู้เล่นทำการขายไอดีหรือไอเทมส่วนตัวจนทำให้เกิดความเสียหาย  ทางบริษัทจะไม่ชดเชยใดใด

 

9.IPเดียวกันอยู่เซิร์ฟเดียวกัน  จำกัดการล็อกอินสูงสุดเป็น 10อัน  ถ้าจำนวนล็อกอินเกิน10อัน  พวกเราจะจัดการบล็อกไอดีทั้งหมด  ผู้เล่นที่สถานการณ์ไม่ร้ายแรงจะบล็อกไอดี  7วัน  สถานการณ์ร้ายแรงจะบล็อกไอดีถาวร

 

10.ชื่อตัวละครที่ผู้เล่นใช้ในเกมต้องเป็นคำที่ไม่มีความหมายผิดศีลธรรมของประเทศ ไม่มีความหมายลบหลู่พนักงานเว็บไซด์  ต้องไม่จงใจตั้งชื่อให้คล้ายกับผู้เล่นคนอื่น  ถ้าทำผิดกติกา  ทางเว็บไซด์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือล็อกไอดีนั้น

 

11. สิทธิในการใช้ไอดีและพาสเวิร์ด  การใช้ไอดีและพาสเวิร์ดของผู้เล่นต้องไม่ให้บุคคลที่สามรู้  ถ้าผู้เล่นเปิดเผยพาสเวิร์ดแก่บุคคลที่สาม  แสดงว่าคิดที่จะส่งมอบไอดีนี้ให้บุคคลที่สามใช้  ซึ่งถ้าเกิดความเสียหายต่อไอเทมของไอดีผู้เล่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

*ขอให้ผู้เล่นทุกคนโปรดรักษาไอดีอย่างเข้มงวด  ระวังอย่าให้ถูกหลอก

 

 4.  กติกาพฤติกรรมการเล่นเกม

1.ผู้เล่นจะต้องดูแลรักษาไอดีกับพาสเวิร์ดของตนเอง  ถ้าผู้เล่นเปิดเผยไอดีกับพาสเวิร์ดจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นตามมาด้วยตนเอง

 

2.ยอมรับและปฏิบัติตามประกาศกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้เล่นของพนักงานดูแลเกม DivoSaga ยอมรับและใช้บริการกับผลิตภัณฑ์ของพวกเรา  ผู้เล่นต้องไม่ใช้วิธีที่ผิดกฏหรือไม่ยุติธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเรา

 

3.ผู้เล่นต้องรับผิดชอบเงื่อนไขกับกิจกรรมทั้งหมดของไอดีตนเอง  ต้องปฏิบัติตามประกาศ ข้อตกลงที่ให้ไว้ในขอบเขตของมารยาทและคุณธรรมตามประเพณี  ผู้เล่นต้องรับผิดชอบประกาศทั้งหมดของตนเอง  ผู้เล่นต้องไม่ประกาศเนื้อหาดังต่อไปนี้

(a)

ต่อต้านข้อตกลงพื้นฐานที่ตกลงไปแล้ว

(b)

เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  เปิดเผยความลับของประเทศ  ต่อต้านกฏหมายของประเทศ  ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศ

(c)

ทำลายชื่อเสียงกับผลประโยชน์ของประเทศ

(d)

ก่อความโกรธแค้นเผ่าพันธุ์  ดูถูกเผ่าพันธุ์  ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเผ่าพันธุ์

(e)

ทำลายประเพณีวัฒนธรรมของประเทศ  ประกาศลัทธิและสร้างความเชื่องมงาย

(f)

เผยแพร่ข่าวลือ  ก่อกวนสังคม  ทำลายความมั่นคงของสังคม

(g)

เผยแพร่สิ่งลามก  การพนัน  วินาศกรรม  อาชญากรรม  หรือข่มขู่ผิดกฏหมาย

(h)

ดูถูกหรือเหยียดหยามคนอื่น  ล่วงเกินสิทธิตามกฏหมายของคนอื่น

(i)

เนื้อหาอื่นๆที่เป็นสิ่งต้องห้ามทางกฏหมายของประเทศ

(j)

ก้าวล่วงสิทธิทางปัญญาของบุคคลที่สาม    

(k)

ผิดต่อหลักศีลธรรม  ประเพณี  (อย่างเช่นด่าคนในเกมอย่างหยาบคาย)

(l)

โฆษณาใดใดที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากทีมงาน DivoSaga

(m)

ผู้เล่นสร้างข่าวโคมลอย  ข่าวลือ

 

*เงื่อนไขด้านบน  ถ้าผู้เล่นละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง  ทางเว็บไซด์มีสิทธิบล็อกไอดีได้

 5.  กติกาเกี่ยวกับบัคในเกม

1.ทีมงาน DivoSaga สนับสนุนให้ผู้เล่นแจ้งปัญหาและบัคในเกม  ถ้าพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงจะได้รับรางวัล

 

2.ห้ามใช้ข้อผิดพลาดจากระบบเกมมาดำเนินการผิดกฏหรือทำเรื่องเสียหาย  ถ้าพบจะถูกลบไอดี

 

6.  กติกาการใช้โปรแกรมเสริม

1.ห้ามให้ผู้เล่นใช้โปรแกรมเสริมที่ไม่ได้รับการยอมรับจากเว็บไซด์  ถ้าเกิดผลใดใดจากการกระทำนี้ผู้เล่นต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

 

2.นอกจากเบราเซอร์อินเตอร์เน็ตตามหลักสากล  ไม่ว่าไอดีใดก็ไม่มีสิทธิใช้โปรแกรมอื่นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินเกมมาใช้งาน  ไม่ควรทำพฤติกรรมที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์โหลดหนักเกินไปหรือทำให้เทคโนโลยีโหลดหนักเกินไป  ถ้าพบ  ทีมงาน DivoSaga เกมมีสิทธิจัดการทางกฏหมายกับไอดีที่นำโปรแกรมเสริมมาใช้ได้

 

7กติกาการลงโทษ

1.ตักเตือนเป็นการตักเตือนผู้เล่นที่ทำผิดกฏ

 

2.ล็อกไอดีทำการบล็อกไอดีผู้เล่นที่ทำผิดกฏ

 

3.ลบไอดีทำการลบไอดีผู้เล่นที่ทำผิดกฏ

 

4.ถ้าผู้เล่นมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นต่อบทลงโทษ  สามารถส่งจดหมายติดต่อแผนกบริการลูกค้า  ทางทีมงานจะตรวจสอบจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นพิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และตอบกลับ

 

8.  กติกาการระงับการให้บริการ  หยุดให้บริการและการเปลี่ยนแปลงบริการ     

เมื่อเกิดสถานการณ์ดังนี้  ทีมงาน DivoSaga มีสิทธิระงับ  หยุด  หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการทั้งหมดได้  เกี่ยวกับความรำคาญ  ความไม่สะดวกหรือเสียหาย  จากนี้ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบใดใด

1.กำหนดวันแมนแทแนนท์  อัพเดทซอร์ฟแวร์ เป็นต้น  จะต้องหยุดให้บริการ  ซึ่งทางทีมงานจะรีบทำการแมนแทแนนท์อย่างรวดเร็ว

 

2.เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

 

3.ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือสาเหตุอื่นๆจากอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกิดขัดข้อง

 

4.ภัยธรรมชาติใดใดที่ไม่อาจต่อต้านได้

 

5.สถานการณ์คับขันเพื่อความปลอดภัยของประเทศ  หรือพนักงานหรือบุคคลที่สาม

 

6.เกิดความขัดข้องต่อโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

9การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกติกาเกม 

กติกาและผลของข้อตกลงนี้อิงตามกฏหมายของประเทศมาเลเซีย  ถ้าสัญญาหรือมีเนื้อหาใดใดมีผลไม่สอดคล้องกับกฏหมายของประเทศ  ให้ถือกฏหมายของประเทศเป็นหลัก  ซึ่งทางทีมงาน DivoSaga มีสิทธิอธิบาย  เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกติกาได้โดยมิต้องบอกล่วงหน้า  และมีผลทันทีที่ประกาศ  ขอให้ผู้เล่นคอยตรวจสอบกติกาตลอดเวลา