ระบบอัญมณีคุณสมบัติคู่

ระบบอัญมณีคุณสมบัติคู่

เพิ่มความเทพอีกระดับกับ “ระบบอัญมณีคุณสมบัติคู่”

เงื่อนใขการใช้งาน : สามารถเลี่ยมใส่ในชุดตำนานระดับสีแดงเท่านั้น

การประสานอัญมณีคุณสมบัติคู่

สามารถประสานได้ที่ “โรงเหล็ก” หัวข้อ ประสาน > อัญมณี เลื่อนลงไปทางด้านล่างจะเจออัญมณีคุณสมบัติคู่ โดยอัญมณีคุณสมบัติคู่จะมีตั้งแต่ขั้น 7 – ขั้น 12 ประเภทของอัญมณีคุณสมบัติคู่ที่ประสานได้ทั้งหมด 6 ประเภทมีดังนี้

  • โจมตีกายคริติคอล 
  • ป้องกันกายป้องกันเวทย์ 
  • ป้องกันกายชีวิต 
  • โจมตีเวทย์คริติคอล 
  • ป้องกันเวทย์ชีวิต 
  • ชีวิตหลบหลีก

ตัวอย่างการประสานอัญมณีคุณสมบัติคู่

อัญมณีชีวิตขั้น9 + อัญมณีหลบหลีกขั้น9 ประสานแล้วจะได้รับ “อัญมณีชีวิตหลบหลีกขั้น9″

การแยกอัญมณีคุณสมบัติคู่

สามารถแยกอัญมณีคุณสมบัติคู่ได้ที่ “โรงเหล็ก” หัวข้อ แยก ยกตัวอย่าง เมื่อนำอัญมณี “อัญมณีชีวิตหลบหลีกขั้น9″ ไปแยกจะได้รับ อัญมณีชีวิตขั้น9 และ อัญมณีหลบหลีกขั้น9