ระบบกิจกรรมสมบัติลอยฟ้า

สมบัติลอยฟ้า

มาปล่อยบอลลูนหาไอเทมแรร์กันเถอะ!

เงื่อนใขการใช้งาน

เปิดเมื่อเลเวล : เลเวล 30 ขึ้นไป
ระยะเวลากิจกรรม : ทางทีมงานจะเป็นผู้กำหนด
ไอเทมกิจกรรม :   “หินลอยฟ้า” หาได้จากร้านค้าและกิจกรรม

รางวัลกิจกรรม

รางวัลสมบัติลอยฟ้ามี 8 ระดับหีบสมบัติ (ระดับ 200 – 1600 คะแนน) และระดับคะแนนสะสมสูงสุด 3 อันดับ

การจัดอันดับ

จัดอันดับจากคะแนนที่ผู้เล่นได้รับในช่วงเวลากิจกรรม คะแนนสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษ โดยดูจากคะแนนที่สะสมก่อนมาจัดอันดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ดูที่ความเร็วว่าใครเร็วกว่าก็จะอันดับดีกว่า (ใครคะแนนถึงอันดับนั้นก่อน)

เงื่อนใขกิจกรรม

  • ใช้ “หินลอยฟ้า” เพิ่มพลังงานบอลลูน,หลังจากเพิ่มพลังงานแล้วจะได้คะแนนและค่าดำเนินการ
  • เพิ่มพลังงานจะต้องใช้ หินลอยฟ้า 1 อัน, เพิ่มพลังระดับสูงใช้หินลอยฟ้า 50 อัน (เพิ่มพลังระดับสูงมีโอกาสติดคริติคอลได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ)
  • เพิ่มพลังงานจะได้รับ 10 คะแนน,ค่าพลัง +1 (หินลอยฟ้าx1,เพิ่มค่าพลัง+1)
  • เมื่อกด “เริ่ม” บอลลูนจะลอยขึ้น-ลงชนของขวัญที่ลอยเข้ามา และจะสุ่มได้รับคะแนน
  • เมื่อคะแนนถึงระดับที่กำหนดก็จะได้หีบรางวัลพิเศษ (มีทั้งหมด 8 ระดับ)
  • เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดผู้เล่นที่สะสมคะแนนได้สูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษ
  • ขณะที่ทำการลอยขึ้น-ลงอยู่ สามารถใช้ฟังก์ชั่น “เร่ง” เพื่อเก็บคะแนนและให้การค้นหาสมบัติจบลงอย่างเร็วได้
  • ขณะที่ทำการลอยขึ้น-ลงอยู่ จะไม่สามารถดำเนินการเติมพลังงานและต้องปิดหน้ากิจกรรมก่อน