ฟิวชั่นภูติ

ฟิวชั่นภูติ

ภูติคุณสมบัติ 2 ธาตุ โหดและแรงกว่า !!!

คุณสมบัติ

 • ภูติคุณสมบัติสองธาตุคือภูติที่รวมคุณสมบัติกันของธาตุมืดกับธาตุแสง
 • คุณสมบัติแสงมืด 2 ธาตุนี้ เป็นภูติโจมตีที่รวมสายกายกับสายเวทย์ ทนอื่นๆ เป็นการโจมตีคุณสมบัติรวมแสงกับมืด
 • ภูติแสงมืดเป็นการโจมตีประเภทรวม ตอน PVE จะไม่ได้รับกายและเวทย์ เป็นต้น จำกัด buff, จะสร้างทำร้ายจากต้นจนจบ

เงื่อนไขการใส่ภูติ

 • ภูติแสงมืด 2 คุณสมบัติ มีระดับคุณภาพ 2 สี คือ “ลูซิเฟอร์” สีส้ม กับ “มิคาเอล” สีแดง ตัวละครเลเวล 70 สามารถใส่ตัวสีส้มได้ ส่วนตัวละครเลเวล 80 สามารถใส่ตัวสีแดงได้ คุณสมบัติและรูปร่างแตกต่างกัน

วิธีการได้รับภูติคุณสมบัติ 2 ธาตุ

 • ประสานภูติแสงมืดจะต้องผ่านการ “ฟิวชั่น”

เงื่อนไขการฟิวชั่นภูติ

 • วิธีฟิวชั่นให้ได้รับภูติแสงมืด 2 ธาตุระดับสีส้ม จะต้องนำภูติแสงกับภูติมืดระดับสีส้ม (อาธีน่ากับไฮดรานรก) เลเวล 70, ระดับสีส้ม, ทักษะต้องอัพเกรดเต็มหมด จากนั้นนำไปฟิวชั่นจะได้รับภูติคุณสมบัติ 2 ธาตุสีส้มนามว่า “ลูซิเฟอร์”
 • วิธีฟิวชั่นให้ได้รับภูติแสงมืด 2 ธาตุระดับสีแดง จะต้องนำภูติแสงกับภูติมืดระดับสีแดง (แอโฟรไดท์กับเฮร่า) เลเวล 80, ระดับสีแดง, ทักษะต้องอัพเกรดเต็มหมดจากนั้นนำไปฟิวชั่นจะได้รับภูติคุณสมบัติ 2 ธาตุสีแดงนามว่า “มิคาเอล”
 • ฟิวชั่นภูติแสงมืดระดับสีส้มกับสีแดงต้องใช้วัสดุมหาหาพย์ ดังนี้  เพลิงตะวัน   แก่นตะวัน  ตราหยินหยาง (หาได้จากกิจกรรม) และ เพชรจำนวนหนึ่ง
 • หากบนตัวภูติมีใส่เครื่องแต่งกาย แล้วภูติที่จะฟิวชั่นยังเข้าร่วมภูติต่อสู้อยู่จะฟิวชั่นไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงและการอัพขั้น

 • หลังจากฟิวชั่นภูติแสงมืดแล้ว ระดับคุณภาพสีอื่นๆ จะไม่เปลี่ยน
 • หลังจากฟิวชั่นภูติแสงมืดแล้วจะเพิ่มขีดจำกัดในการอัพเกรดทักษะ
 • ฟิวชั่นแล้วสามารถเรียนสกิลแสงมืดได้ (ลูซิเฟอร์ ไม่สามารถเรียนสกิลภูติระดับสีทองและสีแดงได้)
 • ภูติแสงมืดสีส้ม [ลูซิเฟอร์] เลเวล 80 สามารถ “โอนคุณสมบัติ” กลายเป็น “มิคาเอล” ได้
 • หากบนตัวภูติมีใส่เครื่องแต่งกาย แล้วภูติที่จะฟิวชั่นยังเข้าร่วมภูติต่อสู้อยู่จะดำเนินการไม่ได้