ระบบยุทธภัณฑ์[ตำนาน]

ยุทธภัณฑ์[ตำนาน] หรือที่รู้จักกันเรียกว่า ยุทธภัณฑ์สีส้ม ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการสวมใส่ แบ่งออกเป็น 40, 50 ,60 และต้องได้รับผ่านระดับของอุปกรณ์การสังเคราะห์วัสดุ

วัสดุที่ใช้ :

1 ชุดสีม่วง. ในระดับเลเวลเดียวกัน

2 ชิ้นส่วนชุดสีส้ม ในระดับเลเวลเดียวกัน

3 หินในตำนาน  ในระดับเลเวลเดียวกัน

เข้าไปใน "โรงเหล็ก" ประสาน "และจากนั้นเลือก" วิวัฒนาการ "

วิธีการหาวัสดุ :

1 เครื่องแต่งกายสีม่วง

- ผู้เล่นจะต้องใช้เครื่องแต่งกายสีม่วง เพื่อที่จะนำไปวิวัฒนาการ เป็นเครื่องแต่งกาย[ตำนาน]หรือเรียกว่ายุทธภัณฑ์สีส้ม

- ใช้เครื่องแต่งกายสีม่วง นำไปประสาน ในโรงเหล็ก และต้องใช้ชิ้นส่วนเลเวลที่ตรงกัน รวมถึงต้องใช้ หินผลึกมาร ในระดับเลเวลที่ตรงกัน

2. เศษเครื่องแต่งกายสีส้ม

- ใช้เศษเครื่องแต่งกายสีส้ม มาประสาน เพื่อที่จะได้เครื่องแต่งกาย[ตำนาน] เศษเครื่องแต่งกายสีส้ม สามารถนำไปแลกเปลี่ยนที่ลานประลอง ในร้านค้าต่อสู้ เศษเครื่องประดับสีส้มสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ที่ร้านค้าเขาวงกต

3. หินในตำนาน

- หินในตำนานเป็นวัสดุที่ต้องใช้ในการประสานกับเครื่องกาย[ตำนาน] ที่มีระดับเลเวลเดียวกัน

โดยสามารถหาได้จาก ประตูสู่ฮีโร่ เควสหลายคน (โหมดฝันร้าย)

 

ลักษณะเครื่องกาย[ตำนาน]

1. โดยเครื่องแต่งกาย[ตำนาน]นั้น จะเพิ่มคุณลักษณะเดิมจากสีม่วง โดยทั้งหมดนี้จะเพิ่มจากคุณสมบัติพื้นฐานเดิมจากเครื่องแต่งกายสีม่วง

2. เครื่องแต่งกาย[ตำนาน]นี้จะสามารถอัพเกรดได้สูงกว่า เครื่องแต่งกายสีม่วง

3. เครื่องแต่งกาย[ตำนาน]สามารถเลี่ยมจำนวนอัญมณี ได้เพิ่มขึ้น

4. วัสดุขั้นสูงเลือกอุปกรณ์สวมใส่และวัสดุที่มีผลผูกมัด