ระบบGuild War

1.    ช่วงเวลา สงคราม:
•    ระบบสงครามจะเริ่ม วันจันทร์, พุธ, ศุกร์
•    จะเปิดเริ่มระบบสงคราม : 21:00-22:00 (เวลาโดยประมาณ สงครามอาจจบก่อนเวลาได้)
2.    กฏกติกา สงคราม Guild War :
•    ทุกวันอาทิตย์  ระบบจะจัดอันดับพลังสู้ศึกสำนัก  จัดสำนักที่ได้ 16 อันดับแรกจับคู่ต่อสู้  และในวันจันทร์เวลาเริ่มศึกจะดำเนินการศึกสำนักรอบแรก
•    กิลด์ที่ร่วมศึก: สมาชิกกิลด์สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 50 คน
ศึกสำนักรอบแรก  แปดสำนักที่ชนะจะจับคู่ต่อสู้ทำศึกสำนักในรอบต่อไป  แปดสำนักที่แพ้ก็ทำเช่นเดียวกัน
•    เป็นไปตามนี้  จนถึงศึกสำนักรอบสี่ทีมสุดท้ายเสร็จแล้ว  ทำการจัดอันดับคะแนน 1-16 สำนัก  และมอบรางวัลให้กับสำนักตามลำดับไป
3.    วิธีการจัดสมาชิกกิลด์ เข้าร่วมสงคราม  :

•    คลิกที่แท็บสมาคมสงครามป้อน interface ตารางการมีส่วนร่วมเป็นชื่อของสมาคมและข้อมูลตารางเวลา

•     : ดูสมาชิกสงคราม; เฉพาะหัวหน้ากิลด์ ได้รับอนุญาตให้ดูสมาชิกสงครามได้
•   : การเข้าถึงโดยตรงไปในสนามรบสงครามกิลด์;
•    เพิ่มสมาชิกสงครามของหัวหน้ากิลด์ที่จะคลิก “สมาชิกสงครามเพื่อป้อนรายการสงครามเพื่อแสดงผู้เล่นกิลด์ปัจจุบันสงคราม

•    คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก “เพิ่มสมาชิก” หน้าจอคลิกที่ “เพิ่มสัญลักษณ์” และ “ลบสัญลักษณ์สำหรับการเพิ่มและการลบสมาชิกในทีม

•    เพื่อความสะดวกของสมาชิกและหัวหน้ากิลด์ ให้คลิกที่ “รบ” หรือ “ระดับ” ระบบสงครามจะถูกจัดอันดับตามผลการต่อสู้ของผู้เล่นหรือระดับ
•    สีเทารายชื่อแสดงผู้เล่นที่ไม่ได้ออนไลน์ รายชื่อสีสันสดใส แสดงชื่อผู้เล่นที่ออนไลน์
•    หลังจากที่คุณตั้งค่ารายการ รายการที่คุณสามารถกลับไปตารางเลี้ยวเมื่อเวลาของสมาคมสงครามคลิก “ป้อนสนามรบ” ที่จะเข้าร่วมในสมาคมสงคราม
4.    สมาชิกกิลด์

•    สมาชิกทุกคนของกิลด์ สามารถดูระบบสงคราม กิลด์วอร์ “กำหนดการ” แต่สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ “ผู้เล่นรายชื่อสงครามไม่สามารถมีส่วนร่วมในสมาคมสงคราม;

วิธีเข้าร่วมสงคราม ให้คลิ๊กเข้าสนามรบศึกสำนัก

5.    ระบบการต่อสู้ของสงคราม:
1、หลังจากเข้าร่วมศึกสงครามแล้ว  จุดเกิดของทั้งสองฝ่ายจะอยู่ที่ “เจดีย์ขอบโลก” ของด้านหน้าสำนักต่างๆ  ตรงกลางเขตต่อสู้มี “เสาฟื้นฟู” สี่ต้น
2、สมาชิกทีมสำนักทั้งสองฝ่ายสามารถใช้การครอบครอง “เสาฟื้นฟู”  โจมตีสมาชิกอีกฝ่ายและโจมตี “เจดีย์ขอบโลก” ของอีกฝ่าย  ครอบครอง “เสาฟื้นฟู” สำเร็จ  ยังมีระยะเวลาหนึ่งฟื้นฟูปริมาณเลือดเจดีย์ขอบโลกและได้รับคะแนนสะสมค่าหนึ่ง
3、ในเวลาที่กำหนด  สำนักที่ทำลาย “เจดีย์ขอบโลก” ของอีกฝ่ายได้จะเป็นฝ่ายชนะ
4、ถ้าในเวลาที่กำหนด  ไม่มี “เจดีย์ขอบโลก” ของฝ่ายใดถูกทำลาย  ฝ่ายที่คะแนนสะสมมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ
5、ถ้าคะแนนสะสมเท่ากัน  สำนักที่พลังสู้ศึกสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

6.    รางวัลสงคราม
•    หลังจากการสิ้นสุดกิจกรรม แต่ละเขตสงคราม  รางวัลสงคราม:
- รางวัลแบ่งเป็นเกียรติยศและตรายศ;
- เลเวลเกียรติยศยิ่งสูง  จะสามารถใช้เครื่องแต่งกายเกียรติยศระดับสูง  ;ตรายศสามารถนำไปแลกไอเทมและเครื่องแต่งกายล้ำค่าที่ร้านสนามต่อสู้
•    ไม่ว่าชนะหรือแพ้ต่างมีรางวัล  เวลาในการต่อสู้ศึกสำนักยิ่งสั้น  ฝ่ายชนะจะได้รับรางวัลยิ่งเยอะ  เวลาในการต่อสู้ยิ่งยาว  ฝ่ายที่แพ้จะได้รับรางวัลยิ่งเยอะ
•    ผู้ที่จะได้รับรางวัลคือ สมาชิกที่เข้าร่วมศึกสำนัก:
- รางวัลจะส่งมอบให้เมื่อการต่อสู้แต่ละรอบจบลง  ตามการคำนวนจากรูปแบบการต่อสู้ที่ได้ผลออกมาส่งมอบในกระเป๋าผู้เล่นโดยตรง;
- รางวัลคือผลึกวิญญาณ  สามอันดับแรกจะได้รับหินวิญญาณสัตว์เพิ่มจำนวนหนึ่ง(ผลึกวิญญาณใช้เลื่อนขั้นตราวิญญาณ  ไอเทมใช้งานประเภทหนึ่งที่มีผลเพิ่มความแข็งแกร่งให้อัญมณี,หินวิญญาณสัตว์เป็นไอเทมสำคัญในการเพิ่มคุณสมบัติพาหนะ;
- ผู้ที่ได้รับรางวัลคือผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมศึกสำนัก
- รางวัลจะส่งมอบให้หลังศึกสำนักสัปดาห์จบลง  โดยจะส่งให้ผู้เล่นทางจดหมาย