ระบบอัพเดทล่าสุด V.4.5.5

ระบบอัพเดทล่าสุด V.4.5.5

ศึกรักพิภพ
(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ)

ซี่ซั่น : 1
เวลาเริ่มสมัคร : 9/2/2017 (10:00)
เวลาสิ้นสุดสมัคร : 13/2/2017 (10:00)
เวลาแข่ง : ทุกวันอาทิตย์ 20:00 – 21:00 (4 สัปดาห์)

ฟิวชั่นภูติ
(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ)

สงครามอาณาจักร
(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ)

ตำหนักพิศวง
(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ)