ระบบเขาวงกตโลกันตร์

เขาวงกตโลกันตร์

วิธีเล่น “เขาวงกตโลกันตร์”

-  ผู้เล่นสามารถเข้า“เขาวงกตโลกันตร์” ผ่านทาง “เขาวงกตใต้ดิน” ได้

-  ต้องผ่าน(หรือเคยผ่าน)เขาวงกตใต้ดิน100ชั้นแล้วถึงจะสามารถเข้าไปท้าสู้ที่เขาวงกตโลกันตร์ได้ มิฉะนั้นเมื่อคลิกเข้าไปจะแสดงขึ้นว่า “ต้องผ่านเขาวงกตใต้ดิน100ชั้น”

-  ระดับความยากในการท้าสู้เขาวงกตโลกันตร์จะยากกว่าเขาวงกตใต้ดิน รางวัลที่จะได้รับนั้นล้วนเป็นรางวัลที่หายากมาก

 

-  เขาวงกตโลกันตร์จะมีการจัดอันดับเดี่ยว บันทึกผู้เล่นสูงที่สุดและมีตัวอย่างของดรอป

-  ผู้เล่นมีโอกาสท้าสู้ที่เขาวงกตโลกันตร์ได้เพียง1ครั้งทุกวัน ทุกครั้งที่ท้าสู้จะต้องใช้กุญแจเขาวงกต3อันและจำนวนครั้งที่ท้าสู้จะรีเซตทุกวันเวลา05:00น.

-  เมื่ออยู่ในระหว่างการท้าสู้ ผู้เล่นสามารถออกจากเขาวงกตโลกันตร์ได้ แล้วเมื่อผู้เล่น    ต้องการเข้าเล่นต่ออีก จะไม่เสียจำนวนครั้งที่เข้าหรือกุญแจเขาวงกต

-  ถ้าผู้เล่นสู้ชนะมอนสเตอร์ถึงชั้นที่10,20,30 ทั้งserverจะขึ้นประกาศ เช่น: ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งผ่านด่าน 10 ชั้นแล้ว และทั้งserverจะประกาศขึ้นอีกว่า “ยินดีด้วย! ผู้เล่นผ่านด่านเขาวงกตโลกันตร์10ชั้นแล้ว”