ระบบคุณสมบัติทหาร

คุณสมบัติทหาร

     คุณสมบัติพิเศษทหาร สามารถทำให้คุณสมบัติทหารส่วนหนึ่งแปรเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติฮีโร่  ผู้เล่นสามารถไปที่หน้าจอเลื่อนขั้นทหารใช้การ “เรียนรู้” มาเปลี่ยนประเภททหารให้พิเศษขึ้น  และยังมีโอกาสที่จะเพิ่มเลเวลคุณสมบัติของทหาร นอกจากนี้ทุกครั้งที่เรียนรู้สำเร็จจะเพิ่มค่าอวยพรของทหาร  เมื่อค่าอวยพรทหารเต็ม  เรียนรู้ครั้งต่อไปจำเป็นต้องได้รับคุณสมบัติพิเศษทหารระดับที่สูงยิ่งขึ้น  หลังเลื่อนขั้นแล้วค่าอวยพรจะคืนเป็นศูนย์อัตโนมัติ เลเวลคุณสมบัติของทหารยิ่งเพิ่มขึ้น ค่าอวยพรก็ยิ่งสูงขึ้น

ประเภทคุณสมบัติของทหารมี:ชีวิต ป้องกันกาย ป้องกันเวทย์ โจมตีกาย โจมตีเวทย์

เรียนรู้คุณสมบัติพิเศษทหารต้องเสียวิญญาณรบจำนวนหนึ่ง ทุกครั้งที่เรียนรู้1ครั้งใช้วิญญาณรบ 1,000,000