ระบบรวมวิญญาณ

รวมวิญญาณ

ผู้เล่นสามารถใช้เพชรเพื่อที่จะหลอมรวมวิญาณรบจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ได้รับวิญญาณอย่างรวดเร็ว  แต่ผู้เล่นสามารถใช้ฟังก์ชั่นรวมวิญญาณได้มากสุด20ครั้งต่อวัน

ทุกครั้งที่ใช้ฟังก์ชั่นรวมวิญญาณจะได้รับวิญญาณเพิ่มขึ้นซึ่งจะสอดคล้องกับการเลื่อนขั้นเลเวลค่ายทหารและบ้านเรือนด้วย