ระบบข้ามสนามรบ

ระบบข้ามสนามรบ

 

”ข้ามสนามรบ”พูดได้ว่าเป็นวิธีการเล่นที่ใช้พลังต่อสู้ของคนหนึ่งออกมาได้ดีที่สุด จุดเด่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนเทคนิคระหว่างผู้เล่นอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ! สามารถทำให้ผู้เล่นต่างserverมาท้าสู้ร่วมในสนามรบแห่งเดียวกัน เพื่อเป้าหมายและฆ่าเอาเกียรติยศของตนเอง

ข้ามต่างสนาม สัมผัสเท่านั้นที่ทำให้คุณเป็นใหญ่!

เวลาเปิดข้ามสนามรบ

เวลาเปิด 13:00น.-22:00น.

กติกาข้ามสนามรบ

1、ข้ามสนามรบล้วนเป็นแบบPVPใหม่ สนามรบเปิดตามเลเวลของผู้เล่นโดยแบ่งออกเป็นเลเวล30-39,เลเวล40-49, เลเวล50-59, เลเวล60-69และเลเวล70-80 แบ่งสนามรบออกเป็น 5 สนาม ผู้เล่นจะถูกสุ่มเข้าสนามรบโดยเลเวลจะสอดคล้องกับสนามรบ

2、ทุกสนามรบสามารถเข้าได้มากสุด 30คน จะแบ่งออกเป็น 2 ค่าย หลังจากผู้เล่นเข้าไปแล้ว ระบบจะดำเนินการสุ่มลงค่าย

3、ทุกครั้งสนามรบจะเปิดใช้งาน 30 นาที หากคะแนนค่ายสนามรบของผู้เล่นลดลงถึง 5,000คะแนน สนามรบจะสิ้นสุดทันที

4、ผู้เล่นฆ่าฝ่ายตรงข้ามหรือยามตาย จะได้รับคะแนนข้ามserverและคะแนนค่ายเพิ่มขึ้น

5、เมื่อเวลาสนามรบสิ้นสุด คะแนนค่ายฝ่ายที่สูงที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ

6、ในสนามรบจะได้รับเกียรติ สามารถเข้าดูได้ที่หน้าคุณสมบัติของตัวละครหรือในสนามรบ

รางวัลข้ามสนามรบ

1、ผู้เล่นสามารถเข้าสนามรบข้ามserverได้ 10 ครั้งต่อวัน  ถ้าผู้เล่นเข้าครบ2ครั้งสำเร็จจะได้รับหีบสมบัติข้ามserverและรางวัลผลประโยชน์ต่างๆ ถ้าผู้เล่นเข้าครอบครองเหมืองจะมีคะแนนและเกียรติ แต่จะไม่มีหีบสมบัติสนามรบและรางวัลผลประโยชน์ต่างๆ  และจะรีเซ็ตจำนวนเข้าสนามรบทุกวัน เวลา 05:00น.

2、เข้าร่วมสนามรบจะได้รับตรายศและเกียรติจำนวนมากมาย นอกจากนั้นผู้เล่นยังจะได้รับหีบสมบัติสนามรบ

3、ผู้เล่นที่เข้าร่วมสนามรบข้ามserverฆ่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตาย จะได้รับคะแนนข้ามserver ผู้เล่นสามารถเข้าดูคะแนนข้ามserverของตนเองได้ที่บอร์ดฮีโร่ข้ามserver ทุกเช้าวันเสาร์ระบบจะทำการคำนวณคะแนนสะสมของผู้เล่นที่ได้รับจากการสู้ในสนามรบส่งให้ผู้เล่นทางหีบสมบัติลึกลับและรางวัลฉายา!