ระบบตัวแทนBOSSโลก

ระบบตัวแทนBOSSโลก

     ตัวแทน BOSSโลก มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เล่นซื้อตัวแทนได้ 1 ตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมBOSSโลก แล้วตัวเองสามารถไปทำภารกิจอย่างอื่นหรือออฟไลน์ได้  ตัวแทนที่ได้รับค่าทำร้ายใน BOSS โลก โดยระบบจะคำนวณตามคุณสมบัติของผู้เล่นอัตโนมัติ  ถ้าผู้เล่นอยู่ในสถานะออฟไลน์ รางวัลทุกครั้งที่ต่อสู้ระบบกจะส่งให้ผู้เล่นทางจดหมาย ถ้าผู้เล่นอยูในสถานะออนไลน์  ระบบจะส่งรางวัลให้กับผู้เล่นทันที รวมทั้งจะสามารถแสดงในหน้าต่างแชทให้ผู้เล่นทราบ  ไม่ว่าผู้เล่นจะออนไลน์หรือออฟไลน์  สุดท้ายแล้วระบบจะส่งข่าวแจ้งให้กับผู้เล่นได้ทราบทางจดหมายทั้งหมด   ผู้เล่นซื้อตัวแทนจะไม่แสดงบนแผนที่ BOSS ค่าทำร้ายก็จะไม่แสดงบนบอร์ด 3ลำดับแรกและรางวัลชิ้นใหญ่ที่ระบบคำนวณว่าได้รับต่างๆก็ จะไม่แสดงเช่นกัน  ในขณะเดียวกัน1 BOSS โลกสามารถซื้อตัวแทนได้1ครั้ง หลังซื้อเสร็จ เลือกคลิก “เข้าร่วม” BOSS โลกเองจะถูกยกเลิกทันที และในขณะเดียวกันในช่วงกิจกรรม BOSS โลกเริ่มผู้เล่นไม่สามารถซื้อตัวแทนได้