ระบบทหารใหม่ “นักดาบมาร และ นักบวชมาร”

เพิ่มทหารใหม่

    เพิ่มทหารใหม่ “นักดาบมาร” และ  ” นักบวชมาร” (ต้องการค่ายทหารเลเวล50)จะเปิดให้เปลี่ยนคุณสมบัติทหาร พวกเขามาจากกองทัพจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุด ฟื้นชีพมาจากหลุมลึกในแดนความมืด มีพลังควบคุมแห่งความมืดที่เหนือมาก  มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุด และจงรักภักดีต่อผู้นำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังเป็นจ้าวระดับพลังแข็งแกร่งที่สุดในทวีป!

นักบวชมาร

นับดาบมาร