ระบบดูดาว

ระบบดูดาว

คลิ๊กไอคอน “ดูดาว” หรือปุ่มลัด “H” เพื่อเข้าสู่หน้าจอดูดาว

star_001

- ด้านล่างของหน้าจอดูดาวมีบอลผลึกห้าอัน  ระดับยิ่งสูงขึ้นจากซ้ายไปขวา

- ผู้เล่นสามารถคลิ๊กบอลผลึกเพื่อสุ่มได้รับดาว  ระดับบอลผลึกยิ่งสูงโอกาสที่จะได้ดาวหายากยิ่งมาก  ทุกครั้งที่ดูดาวจะมีเปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่งในการเปิดบอลผลึก ระดับที่สูงขึ้นหนึ่งระดับ  มีเพียงบอลผลึกระดับ 1 ที่อยู่ในสภาวะคลิ๊กได้ทุกเมื่อ

- จะต้องใช้ทองคำในการดูดาว  ระดับบอลผลึกยิ่งสูงจำนวนทองคำที่ใช้กดยิ่งเยอะ

- ดาวที่ได้รับจากการดูดาวจะเรียงอยู่ในด้านล่างของหน้าจอ  ดาวคุณภาพต่ำสุดไม่สามารถรับได้  ต้องขายทิ้ง  ด้านบนหน้าจอสามารถเก็บดาวได้มากสุด 20 ดวง

- สภาวะเปิดบอลผลึกจะไม่ลบหายไป  อย่างเช่นมีห้าบอลผลึกที่อยู่ในสภาวะเปิด  เมื่อออกไปแล้วเข้ามาใหม่ห้าบอลผลึกที่อยู่ในสภาวะเปิดก็ยังคงอยู่

 

หนึ่งคลิ๊กดูดาว:ดูดาวอัตโนมัติ  และขายดาวคุณภาพสีขาวอัตโนมัติ  ผู้เล่นต้องระดับ VIP5 ถึงใช้ได้

 

หนึ่งคลิ๊กเก็บ:เก็บดาวโดยอัตโนมัติยกเว้นดาวคุณภาพต่ำสุดไว้ในกระเป๋าถ้ากระเป๋าเต็มจะแสดงว่า        “กระเป๋าเต็ม”

 

หนึ่งคลิ๊กขาย:ขายดาวคุณภาพต่ำสุดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 

โชคดาว:เปิดหน้าต่างสวมใส่ดาวของตัวละคร

ดาวเป็นเหมือนเครื่องแต่งกายประเภทหนึ่ง  แต่ไม่ใช่ไอเทม  ทุกดาวมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว  ดาวสามารถเลื่อนขั้นความสามารถตัวละคร  อาทิเพิ่มคุณสมบัติติดตัวต่างๆ  เพิ่มค่าความโกรธลงสนาม  เพิ่มผลของสกิลเป็นต้น

ดาวประเภทเดียวกันสามารถใส่บนเครื่องแต่งกายชิ้นเดียวกันได้ดวงเดียวเท่านั้น  แรกเริ่มผู้เล่นสามารถใส่ดาวได้เพียงดวงเดียว  จนเมื่อเลเวลสูงขึ้นก็จะเปิดช่องใส่ดาวเพิ่มขึ้น

 

สามารถเพิ่มระดับของดาวได้ด้วยการนำดาวดวงที่ไม่ใช้ลากไปใส่ดาวที่ต้องการ  แล้วจะมีข้อความเตือนดังนี้