ระบบโรงเหล็ก

ระบบโรงเหล็ก

เครื่องแต่งกายไม่เด็ดดวง?โชคไม่ค่อยดี  มักได้แต่เครื่องแต่งกายที่ไม่ล้ำค่า?ระบบโรงเหล็กคือพรที่ส่งมาให้คุณ  ที่นี่ผู้เล่นสามารถเลื่อนขั้นคุณสมบัติของเครื่องแต่งกายได้อย่างมาก

คลิ๊กไอคอน “โรงเหล็ก” หรือปุ่มลัด “T” เพื่อเข้าหน้าจอโรงเหล็ก

bs_01

 

อัพเกรด

- ที่โรงเหล็กเสียค่าใช้จ่าย “ทองคำ” ในการอัพเกรดเครื่องแต่งกาย

- ใช้ “หินโชคดี” เพิ่มอัตราสำเร็จในการอัพเกรด ได้จาก ดรอป หรือผู้เล่นสำเร็จภารกิจ  เควส  แลกเปลี่ยนจากสนามต่อสู้

 

เลี่ยม

- ในเกมยังมีไอเทมล้ำค่าชนิดหนึ่ง “อัญมณีคุณสมบัติ”  ผู้เล่นสามารถเลี่ยมอัญมณีไม่เหมือนกัน  เพื่อเลื่อนขั้นคุณสมบัติที่สอดคล้องกัน  สร้างอาวุธเทพที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ  ทำให้การต่อสู้ยิ่งราบรื่น  คล่องมือยิ่งขึ้น

- สามารถแกะออกจากอาวุธเก่ามาใส่ อาวุธชิ้นใหม่ได้ เสียค่าใช้จ่ายเป็น “ทองคำ”

- สามารถได้รับจาก การเช็คอินรายวัน เขาวงกตใต้ดิน ร้านค้า และดรอปตามด่านต่างๆ

 

ประสาน

- ใช้การประสานสร้างไอเทมชั้นเลิศ

- เมื่อผู้เล่นได้รับวัสดุตามจำนวนที่กำหนดไว้ ก็สามารถนำไปที่โรงเหล็กสร้างเครื่องแต่งกายชั้นเลิศที่เป็นของตนเองได้

 

ซักบำรุง

- สามารถใช้ไอเทม “หินซักบำรุง” เปลี่ยนค่าคุณสมบัติของเครื่องแต่งกายได้

- กด “แทนค่า” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนคุณสมบัติใหม่

- เครื่องแต่งกายระดับ คุณภาพสีเขียว ขึ้นไปถึงสามารถเปลี่ยนเป็น หินซักบำรุง ได้

 

แยก

- การแยกเครื่องแต่งกายจะทำให้ได้รับหินซักบำรุง มีเพียงเครื่องแต่งกาย คุณภาพสีเขียว ขึ้นไปถึงสามารถแยกได้

- เครื่องแต่งกายคุณภาพยิ่งสูง  หินซักบำรุงที่แยกได้ ยิ่งเยอะ

 

เปลี่ยน

- การสลับเปลี่ยนสามารถทำให้อัญมณีที่ไม่ต้องการ เปลี่ยนเป็นอัณมณีที่ต้องการได้

- นำอัญมณีวางในช่องไอเทม  และเลือกอัญมณีที่ต้องการสลับเปลี่ยน

- ใช้ทองคำในการสลับเปลี่ยน