ระบบดาวแดง

ระบบดาวแดง

ระบบดาวเป็นเหมือนเครื่องแต่งกายประเภทหนึ่ง  แต่ไม่ใช่ไอเทม  ทุกดาวมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว  ดาวสามารถเลื่อนขั้นความสามารถตัวละคร  อาทิเพิ่มคุณสมบัติติดตัวต่างๆ  เพิ่มค่าความโกรธลงสนาม  เพิ่มผลของสกิลเป็นต้น

ดาวแดง ความสามารถหรือสเตตัสต่างๆ จะสูงกว่าดาวทองโดยเปรียบเทียบได้จากตาราง