ระบบเกียรติยศ

ระบบเกียรติยศ

ที่สนามรบสามารถได้เกียรติยศมหาศาล:การสะสมเกียรติยศจะทำให้ได้รับฉายาที่เหมาะสม  และยังสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเกียรติยศได้ที่ร้านค้าต่อสู้

 

- ค่าเกียรติยศสามารถรับได้สูงสุด 3000 ต่อวัน

- ระดับฉายาเกียรติยศ:

Lv 1: ชาวบ้าน

Lv 2: พลทหาร

Lv 3: ทหารกล้า

Lv 4: ทหารหาญ

Lv 5: นักสู้

Lv 6: ทหารติดยศ

Lv 7: ทหารม้า

Lv 8: หัวหน้าทหารม้า

Lv 9: หัวหน้ากอง

Lv 10: แม่ทัพ

Lv 11: ผู้นำเทพ

 

เครื่องแต่งกายเกียรติยศ:เครื่องแต่งกายเกียรติยศต้องมีฉายาเกียรติยศที่เหมาะสมถึงแลกได้