ระบบพาหนะขั้น 7 และ ขั้น 8

ระบบพาหนะขั้น 7 และ ขั้น 8

การเลี้ยงดูพาหนะแบ่งเป็น เลี้ยงดู กับ เลี้ยงดูระดับสูง

เลี้ยงดู:ต้องเสีย “หินวิญญาณสัตว์” 1 อัน หรือ”เพชร“จำนวนหนึ่ง แล้วจะทำให้พาหนะเลื่อนขั้นคุณสมบัติได้จำนวนหนึ่ง ที่น่าตื่นเต้นก็คือ ขณะเดียวกัน มีโอกาสที่จะเกิดผลอวยพรเทพสัตว์ ผลของการอวยพรนี้จะทำให้คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็นเท่าตัว

เลี้ยงดูระดับสูง:ทุกครั้งต้องเสีย “หินวิญญาณสัตว์” 50อัน ถ้าไม่มีเสบียง สามารถใช้“เพชร”จำนวนหนึ่งแทนได้ ผลเหมือนกับการเลี้ยงดู 50 ครั้ง ขณะเดียวกัน มีโอกาสที่จะเกิดผลอวยพรเทพสัตว์ ผลของการอวยพรนี้จะทำให้คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็นเท่าตัว