ระบบการสลับเปลี่ยนแฟชั่นแบบใหม่

ระบบการสลับเปลี่ยนแฟชั่นแบบใหม่

การสลับเปลี่ยนแฟชั่นแบบใหม่นี้ มาพร้อมกับการแสดงรูปภาพประกอบแฟชั่น

และสามารถสลับเปลี่ยนได้อย่างใจและง่ายดายขึ้น

ระบบใหม่นี้เปรียบเสมือนตู้เสื้อผ้าที่จะแสดงชุดแฟชั่นของเรานั่นเอง

ขั้นตอนการสลับเปลี่ยนแฟชั่นแบบใหม่

1. นำแฟชั่นที่มีจำนวนขั้น และคุณสมบัติที่เราต้องการไปใส่ไว้ในตัวละคร

2. คลิก “เปลี่ยนแฟชั่น”

3. เลือกแฟชั่นที่ต้องการสลับเปลี่ยน

4. กด “บันทึกแฟชั่น”

5. ระบบจะแจ้งว่า “บันทึกสำเร็จ”

6. แฟชั่นจะสลับเปลี่ยนตามที่เราต้องการ โดยที่จำนวนขั้น และคุณสมบัติยังคงเดิม (เหมือนข้อ 1.)