ระบบฟาร์ม

ระบบฟาร์ม

ฟาร์ม”คือระบบพิเศษที่เอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์กันของคนในสังคม DIVOSAGA เข้าไปใน “ฟาร์ม” สามารถปลูกทรัพยากรหลายอย่างที่ขาดแคลน  ผู้เล่นแค่คลิ๊กเม้าท์ ก็สามารถได้รับทรัพยากรไปอย่างสบายๆ

 

คลิ๊กสิ่งก่อสร้าง “ฟาร์ม” เพื่อจัดการระบบเพราะปลูกต่างๆ

farm_001

 

วิธีเล่นฟาร์ม:

- ผู้เล่นทุกคนจะมีหนึ่งฟาร์ม  กับต้นไม้เทพโบราณเหมือนกัน  เปิดเมื่อผู้เล่นเลเวล 11

- เลเวลฟาร์มไม่สามารถเกินกว่าเลเวลของตัวละครผู้เล่น

 

- ผู้เล่นสามารถไปที่ “ร้านค้าฟาร์ม” ซื้อเมล็ดพันธุ์  เมล็ดพันธุ์แบ่งเป็นเมล็ดธรรมดากับเมล็ดพิเศษ

เมล็ดธรรมดา คือเมล็กทองคำ  เมล็ดประสบการณ์  เมล็ดวิญญาณรบ  เมล็ดผลึก  เมล็ดตรายศ

เมล็ดพิเศษ คือของกำนัล  ผู้เล่นสามารถได้รับจากร้านค้าลึกลับ  หีบสมบัติเมล็ดหรือการดร็อป

 

- ในฟาร์มผู้เล่นสามารถดูแลได้(เติมพลังต้นไม้เทพ  กำจัดหญ้าในฟาร์ม  ฆ่าแมลง  ฟื้นชีพฟาร์ม)ได้รับประสบการณ์ฟาร์ม

- ทุกวันประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มของเพื่อนจะมีขีดจำกัดสูงสุด  แต่ประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มของตนเองไม่มีขีดจำกัดสูงสุด

- คนที่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นถึงจะสามารถช่วยเหลือกัน  อย่างเช่นช่วยเติมพลังต้นไม้เทพให้เพื่อน  ช่วยกำจัดหญ้าหรือฆ่าแมลงให้เพื่อน  เก็บเกี่ยวผลของเพื่อน  เป็นต้น

- เลเวลฟาร์มถึงระดับหนึ่งแล้ว  จะสามารถเลื่อนขั้นที่ดิน  เลื่อนขั้นที่ดินแล้วจะเพิ่มปริมาณการผลิต  ลดเวลาที่ใช้ในการรอให้ผลเติบโต

 

 เพิ่มความเร็ว , กำจัดวัชพืช

 

ช่วยฟื้นชีพพืชในฟาร์มของเพื่อน

 

ขโมยพืชในฟาร์มเพื่อน