ระบบพาหนะ

ระบบพาหนะ

เมื่อเลเวลของผู้เล่นเลื่อนขั้นถึง 31 จะเปิดระบบพาหนะ  ช่องเครื่องมือที่มุมขวาล่างจะปรากฏปุ่มสมรรถนะ

คลิ๊ก “พาหนะ” หรือปุ่มลัด “P” เพื่อเข้าสู่หน้าจอพาหนะ

mou_001

 

การเลี้ยงดูสามารถเพิ่มคุณสมบัติพาหนะ  เมื่อระดับพาหนะเพิ่มขึ้นจะสามารถเพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของคุณสมบัติที่สามารถเลี้ยงดู

 

การเลี้ยงดูพาหนะแบ่งเป็น  เลี้ยงดู กับ เลี้ยงดูระดับสูง

เลี้ยงดู:ต้องเสีย “หินวิญญาณสัตว์”  1 อัน หรือ”เพชร“จำนวนหนึ่ง  แล้วจะทำให้พาหนะเลื่อนขั้นคุณสมบัติได้จำนวนหนึ่ง  ที่น่าตื่นเต้นก็คือ  ขณะเดียวกัน  มีโอกาสที่จะเกิดผลอวยพรเทพสัตว์  ผลของการอวยพรนี้จะทำให้คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็นเท่าตัว

เลี้ยงดูระดับสูง:ทุกครั้งต้องเสีย “หินวิญญาณสัตว์”  50อัน  ถ้าไม่มีเสบียง  สามารถใช้“เพชร”จำนวนหนึ่งแทนได้  ผลเหมือนกับการเลี้ยงดู 50 ครั้ง  ขณะเดียวกัน  มีโอกาสที่จะเกิดผลอวยพรเทพสัตว์  ผลของการอวยพรนี้จะทำให้คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็นเท่าตัว

 

 

วิญญาณสัตว์:แบ่งเป็นสองประเภทคือทั่วไปกับพิเศษ

วิญญาณสัตว์ทั่วไป:วิญญาณสัตว์ทั่วไปจะเปิดพร้อมกับเลเวลพาหนะ ผู้เล่นสามารถคลิ๊กพาหนะอื่นนอกเหนือจากพาหนะปัจจุบันดำเนินการผันแปร  เมื่อผันแปรแล้วรูปร่างพาหนะจะเปลี่ยนไปตามระดับขั้น  แต่คุณสมบัติพาหนะยังคงเดิม

mou_003

 

วิญญาณสัตว์พิเศษ:วิญญาณสัตว์พิเศษต้องมีวิธีพิเศษในการเปิด  ไม่เกี่ยวกับเลเวลพาหนะ  เมื่อผู้เล่นใช้พาหนะพิเศษแล้ว  พาหนะพิเศษจะเพิ่มขีดจำกัดคุณสมบัติการเลี้ยงดูพาหนะและค่าคุณสมบัติพาหนะ  ซึ่งพาหนะพิเศษแต่ละอย่างจะมีเวลาหมดอายุ  เมื่อเวลาหมดอายุแล้วสถานะที่เพิ่มจะกลับคืนสู่สภาพเดิม  ขณะเดียวกัน  จะกลับไปใช้พาหนะทั่วไปในขั้นที่สูงที่สุดอัตโนมัติ

mou_004

คลิ๊กพักผ่อนพาหนะ  ผู้เล่นจะเสียคุณสมบัติเพิ่มทั้งหมดที่ได้จากพาหนะและความเร็วในการเคลื่อนที่  รูปร่างฮีโร่ของผู้เล่นก็จะคืนสู่สภาพเดิมแบบที่ไม่มีพาหนะ  คลิ๊กขึ้นม้า  จะเป็นการขี่พาหนะที่เลือกครั้งที่แล้ว

 

หินวิญญาณสัตว์

หินวิญญาณสัตว์” ใช้เลี้ยงดูพาหนะ  ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติกับเลเวลของพาหนะเลื่อนขั้นขึ้น  พร้อมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว  และเปลี่ยนรูปร่างพาหนะ

 

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบ อันดับพาหนะ ได้ใน อันดับ