ระบบแฟชั่นขั้น 9

ระบบแฟชั่นขั้น 9

 หลังจากประสานแฟชั่นได้จนถึงขั้น 9 แล้ว จะเปลี่ยนรูปแบบแฟชั่นใหม่เป็น “แฟชั่นจอมจักรพรรดิ์” ทันที

ขีดสุดของแฟชั่นไฮโซสูงศักดิ์เด่นเหนือใคร! (โอกาศเปลี่ยนรูปแบบแฟชั่น 100%)

 

คุณสมบัติของแฟชั่นจอมจักรพรรดิ์

ตารางอัพเกรดแฟชั่นในแต่ละขั้น