ระบบตราวิญญาณ

ระบบตราวิญญาณ

ตราวิญญาณที่จริงแล้วเป็นอัญมณีประเภทหนึ่งที่เพิ่มสมรรถนะ เมื่อตัวละครมีเลเวลถึง 35 จึงสามารถเปิดใช้ได้ ผู้เล่นสามารถดูไอคอนกับคำอธิบายผลได้ที่หน้าเครื่องแต่งกาย ตราวิญญาณจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้อัญมณี

คลิ๊กไอคอน “ตราวิญญาณ” ที่หน้าจอ “เครื่องแต่งกายตัวละคร” จะสามารถเพิ่มพลังให้ตราวิญญาณ ตราวิญญาณใช้ไอเทม “ผลึกวิญญาณ” ในการเพิ่มพลัง

- ค่าประสบการณ์กับเลเวลของตราวิญญาณปัจจุบัน แสดงที่หน้าจอควบคุมของตราวิญญาณ
- ใช้ผลึกวิญญาณในการเพิ่มพลังตราวิญญาณ จะได้ประสบการณ์ตราวิญญาณ(1 ผลึกวิญญาณ = 1 พลังตราวิญญาณ)
- เพิ่มเลเวลของตราวิญญาณให้สูงขึ้น  เมื่อเลเวลตราวิญญาณสูงขึ้น  ผลลัพธ์ที่ได้จากอัญมณีจะเพิ่มตามไปด้วย

 

ตราวิญญาณมีทั้งหมด  80 ระดับ

ระดับ1~50,ทุกครั้งที่เลื่อนหนึ่งขั้น,ผลของอัญมณีจะเพิ่มขึ้น2%

ระดับ51~70,ทุกครั้งที่เลื่อนหนึ่งขั้น,ผลของอัญมณีจะเพิ่มขึ้น3%

ระดับ71~80,ทุกครั้งที่เลื่อนหนึ่งขั้น,ผลของอัญมณีจะเพิ่มขึ้น4%

ผลของตราวิญญาณจะอยู่ถาวร (จำกัดเฉพาะอัญมณีที่เลี่ยมอยู่บนเครื่องแต่งกายเท่านั้น คุณสมบัติเพิ่มแสดงบน tips เครื่องแต่งกาย)

 

ผลึกวิญญาณ

ผลึกวิญญาณใช้เลื่อนขั้นตราวิญญาณ เป็นไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มพลังอัญมณี
ผู้เล่นสามารถได้รับจากเควสหลายคน หีบสมบัติสนามรบ ร้านค้าลึกลับ หีบสมบัติค่าร่าเริงประจำวัน เป็นต้น