คู่มือการเติมด้วยบัตร True Money

แนะนำวิธีเติมเงิน
แนะนำระบบเติมเงินด้วยบัตร True Money

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม “เติมเงิน” ภายในเกม

 

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม “True Money” เพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน

 

ขั้นตอนที่ 3: ใส่  PIN ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Top Up

 

ขั้นตอนที่ 4:  ผู้เล่นสามารถตรวจสอบยอดเงิน(Jewel)ได้ที่ใต้ภาพ character และจะมีจดหมายแจ้งจำนวนยอดเงินที่เติม

 

หากพบข้อผิดพลาดประการใดระหว่างการเติมเงิน ให้แจ้งปัญหามาที่  helpdesk.mmog.asia