ระบบตอบคำถาม Quiz Show

เงื่อนใขการใช้งาน

1) เปิดเลเวล : เลเวล 30

2) เวลาเปิดกิจกรรม :ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์  เวลา 19:00 – 19:30 น.

3) ในช่วงเวลาเปิดกิจกรรม  ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมแข่งตอบคำถามจะได้รับคะแนน   หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดแล้วจะส่งรางวัลค่าประสบการณ์ให้ตามคะแนนที่ได้

  • ใน 1 วันสามารถตอบคำถามได้ 20 ข้อ
  • ในระหว่างที่ผู้เล่นตอบคำถามแต่ละข้อจะจับเวลาตอบคำถามประมาณ 10 นาที
  • ระบบการให้คะแนน เวลาตอบคำถามยิ่งเหลือเยอะ,คะแนนก็ยิ่งสูง,ไม่ตอบหรือตอบผิดคะแนนจะเป็น1
  • คะแนนที่ตอบถูกแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน: ตอบถูกคะแนนสูงสุดได้ 100 คะแนน ,ตอบถูกคะแนนต่ำสุดได้ 20 คะแนน
  • ถ้าผู้เล่นตอบผิดหรือไม่ได้ตอบในระบบตอบคำถามจะขึ้นว่า ตอบผิด
วิธีใช้งาน
1. เมื่อถึงเวลากิจกรรม จะมีปุ่ม “Quiz Online” แสดงขึ้นมา
2. เมื่อเข้าไปแล้วระบบจะเริ่มนับถอยหลังเพื่อสู่การตอบคำถามทางปัญญา
3. ในระหว่างการตอบคำถามทางปัญญาสามารถใช้ตัวช่วยได้ ซึ่งมี 3 ตัวช่วยให้เลือกใช้
4. เมื่อตอบคำถามครบ 20 ข้อแล้วจะสิ้นสุดการตอบคำถามทางปัญญา ระบบจะสรุปคะแนนให้ทราบ