ระบบสงครามเหมืองผลึก

ระบบสงครามเหมืองผลึก

เปิดเลเวล: 25

ทางเข้าเหมืองเขตเหมืองที่เมืองเวหา

เวลาเปิด แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1.เปิดทั้งวัน รับรถแร่ขั้นธรรมดา

2.ช่วงเวลากิจกรรมทุกวันเวลา 20:00-20:30 น. รับรถแร่ขั้นสูงและรับผลประโยชน์  2เท่า

กติกาวิธีเล่น

1.เข้าเหมือง : ผู้เล่นไปที่เมืองเวหา >แผนที่เล็ก คลิกวาร์ปไปที่เหมืองผลึก สงครามเหมืองผลึกแบ่งเลเวลออกเป็น  2 ระดับ: เขตมือใหม่ (เลเวล25-39) กับ เขตระดับสูง(เลเวล40ขึ้นไป)


2.รับรถแร่: ผู้เล่นสามารถไปรับรถแร่ได้ที่ NPC  ผู้เล่นทุกคนสามารถรับรถแร่ได้ 2 ครั้งต่อวัน  จำนวนรับรถแร่จะรีเซ็ตทุกวันเวลาตี 5 (ผู้เล่นที่อยู่ในเหมืองในเวลานี้จะไม่ถูกรีเซ็ท)

  • รับรถแร่

  • คลิกวาร์ปไปที่ “แร่ผลึกม่วง” เพื่อเก็บแร่
  • คลิก “แร่ผลึกม่วง” เพื่อจัดเก็บแร่ (เก็บแร่สูงสุดได้ 5 ครั้ง หรือ 100 ผลึก)

3.ส่งมอบรถแร่: ผู้เล่นสามารถส่งมอบรถแร่ได้ที่จุด NPC จำนวนแร่ที่เก็บได้จะตีรางวัลเป็น”ผลึก”  “ผลึก”ผู้เล่นสามารถเอาไปแลกรางวัลต่างๆ ได้ที่ร้านค้าเหมืองผลึก ผู้เล่นทุกคนสามารถส่งมอบรถแร่ได้ 2 ครั้ง ต่อวัน จำนวนส่งมอบรถแร่จะรีเซ็ตทุกวันเวลาตี 5

  • คลิกวาร์ปไปที่ “ส่งมอบรถแร่”

 

PVPปล้นผลึก

ในขณะที่ผู้เล่นเก็บแร่หรือลากแร่ จะมีการปล้น PVP ที่สนุกสนานเรียกความมันส์ ใครปล้นได้ปล้นเอา เมื่อผู้เล่นปล้นสำเร็จ(ชนะ)จะได้รับผลึกจำนวน 10+5% ของผลึกที่ผู้แพ้มี ผู้เล่นแพ้จะสูญเสียผลึกจำนวนนี้เช่นกัน รถแร่เก็บผลึกได้มากสุด 100 ชิ้น แต่ผู้เล่นสามารถปล้นผลึกของผู้เล่นคนอื่นได้เพื่อเพิ่มจำนวนผลึกให้เต็มรถของตัวเอง ปล้นแล้วสามารถเพิ่มผลึกให้เต็มรถได้มากสุด 200 ชิ้น ผู้เล่นที่มีผลึกต่ำกว่า 60 เมื่อถูกปล้นจะไม่สูญเสียผลึก ส่วนฝ่ายที่ชนะก็จะไม่ได้รับผลึกเช่นเดียวกัน หากผลึกเต็ม 200 แล้ว เมื่อปล้นผลึกก็จะไม่รับผลึก ฝ่ายแพ้ก็จะไม่สูญเสียผลึกเช่นเดียวกัน

  • ไม่ว่าจะปล้นชนะหรือแพ้ ระบบจะแจ้งที่ช่อง [ข่าวสาร]

  • หลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ ฝ่ายที่แพ้จะได้รับเวลาคุ้มกัน  8 วินาที ตัวละครจะปรากฏเป็นสีเทา ไม่สามารถถูกเลือกโจมตีได้

การแลกรางวัล(คะแนนในร้านค้า)

“ผลึก” ที่ผู้เล่นเก็บสะสมมาได้ทั้งหมดจะแสดงที่ “ร้านค้าผลึก” จุด NPC ให้แลกรางวัลจะอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าเหมืองผลึก

  • NPC เลเลซา

  • รายการไอเทมที่สามารถใช้ผลึกแลกได้