ระบบป้องกันสู้

ระบบป้องกันสู้

ระบบป้องกันการต่อสู้รูปแบบใหม่ ประกอบไปด้วย “ป้องกัน” และ “ลดทน” ที่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับธาตุต่างๆ เรามาอัพเดทวิธีการเล่นใหม่ๆ ให้ได้ตื่นตาตื่นใจกัน พร้อมสัมผัสประการณ์จริงเพื่อเข้าสู่ความเป็นเทพเจ้ายิ่งขึ้นกันดีกว่า!

เงื่อนใขการใช้งาน

1. เลเวลที่เปิด : เลเวล 55
2. ระบบป้องกันสู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “ลดทน” (ปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมที่ได้รับผลึกลดทน-แพทช์ในอนาคต) กับ “ป้องกัน” ซึ่งจะมีผลในระหว่างการต่อสู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกับผู้เล่นหรือมอนสเตอร์
3. ตัวละครจะต้องผ่านเควสภารกิจเปิดฟังก์ชั่นภูติเรียบร้อยแล้ว (ตำนานค้นหา : สะสมวิญญาณภูติ)

ระบบลดทน

ต้องการค่าผลรวมอัญมณีทน(ค่าผลรวมของผลึกป้องกันที่เลี่ยมไว้ในโล่)ที่มีค่าพลัง 300 ระบบลดทนจะปรากฏช่องว่าง 3 ช่อง เพื่อให้เลี่ยมผลึกลดทนได้ ลดทน สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามหลีกเลี่ยงสร้างทำร้ายฝ่ายเราลดลงขึ้นและสามารถเพิ่มพลังทำร้ายให้ฝ่ายเราทำร้ายฝ่ายตรงข้าม

ระบบป้องกัน

สามารถทำให้ฝ่ายเราโดนทำร้ายจากฝ่ายตรงข้ามลดลง รวมไปถึงคุณสมบัติทน 6 ธาตุ (อ้างอิงคุณสมบัติทนธาตุจากภูติที่เข้าร่วมต่อสู้) ได้แก่ ธาตุลม ,ธาตุไฟ, ธาตุน้ำ,ธาตุแสง,ธาตุสายฟ้า,ธาตุมืด สามารถเลี่ยมผลึกได้ 3 ช่อง

โล่ไม้ : เปิด LV.55
โล่เหล็ก : เปิด LV.60
โล่ทองแดง : เปิด LV.65, ใช้ตรามหาจักรพรรดิ์ x1
โล่เงิน : เปิด LV.70, ใช้ตรามหาจักรพรรดิ์ x1
โล่ทอง : เปิด LV.75, ใช้ตรามหาจักรพรรดิ์ x1
โล่เทพยอดผู้นำ : เปิด LV.80 (แพทช์ในอนาคต)

เควสภารกิจ “ต่อสู้และป้องกันI”

จะต้องเก็บไอเทม “หินมหัศจรรย์” ซึ่งจะหาได้จากในเกม เช่น ดันหลายคน(ดร็อปครั้งเดียว), เขาวงกตใต้ดิน(ดร็อปครั้งเดียว), เขาวงกตนรกภูมิ(ดร็อปมากกว่าเขาวงกตใต้ดิน) เป็นต้น เมื่อสำเร็จภารกิจจะได้รับ  “ตรามหาจักรพรรดิ์” ซึ่งใช้เปิดโล่ป้องกันในระบบป้องกันสู้ได้

การได้รับไอเทม

ผลึกป้องกันสามารถเก็บได้จากกิจกรรม “ล่าสมบัติ”

ประสานไอเทม

ผลึกลดทนกับผลึกป้องกันสามารถประสานได้ที่โรงเหล็ก หัวข้อ “ผลึก” (ยังไม่เปิดเลี่ยมผลึกลดทนชั่วคราว – แพทช์ในอนาคต)

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลดทนและป้องกัน

  • ลดทน

สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามหลีกเลี่ยงสร้างทำร้ายเราลดลงและสามารถเพิ่มพลังทำร้ายให้เราทำร้ายฝ่ายตรงข้ามมากขึ้น (ฝ่ายตรงข้ามตีโจมตีเราเบาลง ในขณะที่เราโจมตีฝ่ายตรงข้ามแรงขึ้น) ลดทนจะมีผลกับป้องกัน(คุณสมบัติทน)ของฝ่ายตรงข้าม เมื่อลดทนต่ำว่าค่าป้องกันจะทำให้โดนทำร้ายจำนวนมาก ถ้าหากลดทนสูงว่าค่าป้องกันจะมีผลทำร้ายเพิ่ม

  • ป้องกัน

สามารถทำให้เราโดนทำร้ายจากฝ่ายตรงข้ามลดลง รวมไปถึงคุณสมบัติทน 6 ธาตุ (อ้างอิงคุณสมบัติทนธาตุจากภูติที่เข้าร่วมต่อสู้ด้วย) ได้แก่ ธาตุลม,ธาตุไฟ,ธาตุน้ำ,ธาตุแสง,ธาตุสายฟ้า,ธาตุมืด (ฝ่ายตรงข้ามโจมตีฝ่ายเราลดลง) ป้องกันมีผลต่อเฉพาะลดทนคุณสมบัติที่เหมือนกันเท่านั้น(และคุณสมบัติภูติที่ออกต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม)ถ้าป้องกันสูงกว่าค่าลดทนจะมีผลโดนทำร้ายลดลงจำนวนมาก แนะนำ “ป้องกัน”(คุณสมบัติทน) ดังต่อไปนี้

- ป้องกันจะผลต่อลดทนของฝ่ายตรงข้าม สามารถลดการทำร้ายของฝ่ายตรงข้าม มีคุณสมบัติต่างกันทั้งหมด 6 ชนิด
- ป้องกันมีผลต่อเฉพาะลดทนคุณสมบัติที่เหมือนกันเท่านั้น(รวมถึงอ้างอิงคุณสมบัติทนธาตุจากภูติที่เข้าร่วมต่อสู้ด้วย)ถ้าป้องกันสูงกว่าค่าลดทนจะมีผลโดนทำร้ายลดลงจำนวนมาก
- ค่าจำนวนป้องกันเป็นการเลี้ยงค่าจำนวนป้องกันของตัวละคร+ผลรวมคุณสมบัติของภูติ ค่าจำนวนป้องกันเริ่มต้นของตัวละครจะเป็น0
- ป้องกันมีค่าจำนวนคุณสมบัติ 6 ชนิดสามารถเข้าดูได้ที่หน้าตัวละคร แต่จะไม่มีพลังต่อสู้

หมายเหตุ :

- ป้องกันมีผลโจมตีเฉพาะคุณสมบัติเหมือนกันเท่านั้น(รวมถึงอ้างอิงคุณสมบัติทนธาตุจากภูติที่เข้าร่วมต่อสู้ด้วย) เช่น ภูติที่ออกต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นราชินีอเมซอน ดังนั้นทนไฟของฝ่ายเราจะมีผลป้องกันการโดนทำร้ายลดลง