เปิดดันเจี้ยนเลเวล 80 “สุสานมหาเทพ”

เปิดดันเจี้ยนเลเวล 80 “สุสานมหาเทพ”

เตรียมพร้อมลงดันเพื่อค้นหาไอเทมเพิ่มความแกร่งที่ยิ่งกว่า !!

เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : เลเวล 80
สถานที่ลงดัน : NPC “ติ๊นา” (ประตูสู่ฮีโร่)

แนะนำดันเจี้ยนเลเวล 80 “สุสานมหาเทพ”

1. พูดคุยกับ NPC “ติ๊นา” (ประตูสู่ฮีโร่)

2. เมื่อสร้างห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกดันเจี้ยน “สุสานมหาเทพ”

3.  มอนสเตอร์ต่างๆ ภายในดันเจี้ยน ”สุสานมหาเทพ”

  • มอนสเตอร์ชั้น 1

  • Boss ชั้น 1
  • มอนสเตอร์ชั้น 2

  • Boss ชั้น 2

  • มอนสเตอร์ชั้น 3

  • Boss ตัวสุดท้าย ร่าง 1

  • เมื่อฆ่า Boss ตัวสุดท้าย ร่าง 1 ตายแล้ว จะเกิดใหม่เป็นร่าง 2

3. หีบสิทธิพิเศษ VIP จะอยู่ชั้น 2