ระบบตู้สล็อต

ระบบตู้สล็อต

“ตู้สล็อต” เป็นกิจกรรมที่กำหนดวันจัดในแต่ละเดือนจำนวนที่ผู้เล่นโยกระบบจะเก็บข้อมูลไว้จนกระทั่งถึงวันที่ 7 จะได้รับรางวัล ในช่วงกิจกรรมผู้สามารถคลิกเข้าที่ไอคอนนี้ เปิดหน้าตู้สล็อตโยกสุ่มตัวเลขจับรางวัล โยก 1 หลัก 1 ครั้ง ต่อวัน หลังจาก 7 วันผู้เล่นจะสุ่มรับรางวัลอย่างใดอย่างนึง อาทิ ทองคำ  วิญญาณรบ  ผลึก เพชรผูกมัด ตามจำนวนเลขที่โยก (ทางผู้พัฒนาจเป็นผู้กำหนดของรางวัลในรอบนั้นๆ) กิจกรรมจบไอคอนตู้สล็อตจะหายไป สำหรับผู้เล่นที่ลืมรับรางวัลก็จะไม่สามารถรับรางวัลได้
**เล่นแล้วอย่าลืมคอยรับรางวัลให้ทันล่ะ!

กติกากิจกรรม

  • กิจกรรมตู้สล็อตเข้าร่วมได้ทางปุ่มไอคอนด้านบนในหน้าเกม 
  • ต้องเข้าร่วมทุกวัน ไม่สามารถกระโดดข้าม ส่วนในวันที่ไม่ได้เข้าร่วมสามารถใช้เพชรชดเชยย้อนหลังได้
  • เปิดหน้าตู้สล็อตแล้วโยกสุ่มตัวเลขจับรางวัลรางวัลตัวเลขที่ได้จะบันทึกเป็นรางวัล
  • กิจกรรมจบก็สามารถรับรางวัลได้เลย
  • หลังจากกดปุ่ม “รับรางวัล” ของรางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย

รางวัลกิจกรรม

รางวัลเซิร์ฟเก่า : ผู้เล่นที่ออนไลน์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตู้สล็อตได้ 1 ครั้งต่อวัน เริ่มต้นที่หลักหน่วย – หลักล้าน โยกครบ 7 วัน จะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกับตัวเลขไป
รางวัลเซิร์ฟใหม่ : ผู้เล่นที่ออนไลน์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตู้สล็อตได้ 1 ครั้งต่อวัน เริ่มต้นที่หลักหน่วย – หลักล้าน โยกครบ 7 วัน จะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกับตัวเลขไป
รางวัลชดเชยของตู้สล็อตเซิร์ฟเก่า :ถ้าในช่วงกิจกรรมผู้เล่นเซิร์ฟเก่าไม่ได้เข้าร่วมโยกสล็อต 1 วันต้องใช้เพชรชดเชยย้อนหลังวันที่ขาดไป
รางวัลชดเชยของตู้สล็อตเซิร์ฟใหม่ :ถ้าในช่วงกิจกรรมผู้เล่นเซิร์ฟใหม่ไม่ได้เข้าร่วมโยกสล็อต 1 วัน ในวันที่สองสามารถชดเชยย้อนหลังวันที่ขาดไปได้ฟรี