ระบบเพิ่มค่าแฟชั่น

ระบบเพิ่มค่าแฟชั่น

เพิ่มค่า status ของชุดแฟชั่น จะทำให้ตัวละครมีพลังที่สูงขึ้น!

เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : เลเวล 45
เงื่อนใขการเพิ่มค่าแฟชั่น : ก่อนเพิ่มค่าแฟชั่นผู้เล่นต้องกระตุ้นแฟชั่นที่อยู่ในหน้าคู่มือแฟชั่นเสียก่อน

วิธีการเข้าร่วม

เมื่อผู้เล่นเลเวลถึง 45 สามารถใช้งานระบบเพิ่มค่าแฟชั่นได้ โดยคลิกที่ กระเป๋า > แฟชั่น > คู่มือแฟชั่น

กติกาเพิ่มค่าแฟชั่น

1. การเพิ่มค่าแฟชั่นมีโอกาสสำเร็จหรือล้มเหลวได้
2. ค่าจำนวนคุณสมบัติที่เพิ่มจะแตกต่างกับแฟชั่นของเดิม
3. คุณสมบัติของการเพิ่มค่าแฟชั่นทุกชิ้นสามารถซ้อนทับได้ มีผลถาวร
4. คุณสมบัติที่เพิ่มเข้าไปบนแฟชั่นต่างๆ แต่ละประเภทจะได้รับ status ไม่เหมือนกัน

วิธีการเพิ่มค่าแฟชั่น

1. จะต้องตีราคาแฟชั่นด้วยทองคำก่อน แฟชั่นชิ้นไหนที่ยังไม่ถูกตีราคาจะแสดง “ยังไม่เพิ่มค่า” ให้คลิกเพื่อทำการเพิ่มค่าแฟชั่น ซึ่งจะมีโอกาสสำเร็จหรือล้มเหลวได้

2. กด “ยืนยัน” เพื่อทำการเพิ่มค่าแฟชั่น

3. หากเพิ่มค่าสำเร็จ ระบบจะสุ่มค่าพลังมาให้(ดาว)

วิธีการซักบำรุง

หากแฟชั่นชิ้นไหนเพิ่มค่าแฟชั่นได้ไม่ถึง 5 ดาว จะสามารถซักบำรุงได้จนกว่าจะถึง 5 ดาว (Max) โดยจะใช้ “วิญญาณแฟชั่น” ในการซักบำรุง เพื่อเพิ่ม stat ของแฟชั่นชิ้นนั้นได้

อธิบายระบบเพิ่มค่าแฟชั่น

แบ่งระดับของแฟชั่นได้ดังนี้ S,A,B,C,D แฟชั่นระดับยิ่งสูง ยิ่งเพิ่มคุณสมบัติเยอะ

แฟชั่นระดับ S ใช้ 1,000,000 ทองคำ ในการตีราคาแฟชั่น (สำเร็จ 20%)

 • +20 = 1 ดาว
 • +40 = 2 ดาว
 • +60= 3 ดาว
 • +80= 4 ดาว
 • +100 = 5 ดาว

แฟชั่นระดับ A ใช้ 800,000 ทองคำ ในการตีราคาแฟชั่น (สำเร็จ 30%)

 • +8 = 1 ดาว
 • +16 = 2 ดาว
 • +24 = 3 ดาว
 • +32 = 4 ดาว
 • +40 = 5 ดาว

แฟชั่นระดับ B ใช้ 600,000 ทองคำ ในการตีราคาแฟชั่น (สำเร็จ 40%)

 • +6 = 1 ดาว
 • +12 = 2 ดาว
 • +18 = 3 ดาว
 • +24 = 4 ดาว
 • +30 = 5 ดาว

แฟชั่นระดับ C ใช้ 400,000 ทองคำ ในการตีราคาแฟชั่น (สำเร็จ 50%)

 • +4 = 1 ดาว
 • +8 = 2 ดาว
 • +12 = 3 ดาว
 • +16 = 4 ดาว
 • +20 = 5 ดาว

แสดงคุณสมบัติเพิ่มค่าแฟชั่น