ระบบวิญญาณมังกร

ระบบวิญญาณมังกร

ระบบวิญญาณมังกร เส้นทางแห่งการอัพขั้นสายอาชีพ!

เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : เลเวล 40

ภารกิจหลัก : [แดนเลื่อนขั้น] ฝ่าด่าน “ประตูนรกภูมิ”(ฝันร้าย) เมื่อภารกิจสำเร็จ ระบบวิญญาณมังกรจะถูกเปิดใช้งาน

การเลี้ยงดู

  • หลังจากผู้เล่นทำภารกิจหลัก [แดนเลื่อนขั้น] สำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับ “ไข่มังกร” พร้อมกับเปิดฟังก์ชั่นวิญญาณมังกร


2. ไข่มังกรต้องใช้ไอเทม  “วิญญาณเทพมังกร” การเลี้ยงดูจะแบ่งเป็น “เลี้ยง” (เลี้ยงดู 1 ครั้ง) กับ “1คลิกเลี้ยง” (ใช้ไอเทมทั้งหมด)
3.   “วิญญาณเทพมังกร” สามารถได้รับจาก เควสหลายคน  และ เขาวงกตโลกันตร์ 

4. ระดับขั้นวิญญาณมังกรจะเปิดให้เลี้ยงดูได้เมื่อตัวละครถึงเลเวลที่กำหนด

อธิบายระบบวิญญาณมังกร

A : LV.40 วิญญาณลูกมังกร (ป้องกันกายภาพ+1%, ป้องกันเวทย์+1%)
B : LV.50 วิญญาณมังกรน้อย (ค่าชีวิตสูงสุด+1%)
C : LV.60 วิญญาณแข็งแกร่ง (โจมตีกายภาพ+1%, โจมตีเวทย์+1%)
D : LV.70 วิญญาณจ้าวมังกร (โจมตีกายภาพ+1%, โจมตีเวทย์+1%, ป้องกันกายภาพ+1%, ป้องกันเวทย์+1%, ค่าชีวิตสูงสุด+1%)
E : LV.80 วิญญาณเทพนักรบมังกร (โจมตีกายภาพ+1%, โจมตีเวทย์+1%, ป้องกันกายภาพ+1%, ป้องกันเวทย์+1%, ค่าชีวิตสูงสุด+1%)
F : แสดงระดับขั้นวิญญาณมังกรของตัวละคร
G : แสดงคุณสมบัติวิญญาณมังกร
H : “เลี้ยง” (เลี้ยงดู 1 ครั้ง)
I : “1คลิกเลี้ยง” (ใช้ไอเทมทั้งหมด)