ระบบอัพเกรดพาหนะ

ระบบอัพเกรดพาหนะ

อยากให้พาหนะเก่งๆ ต้องนี่เลย..อัพเกรดพาหนะ!

เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : เลเวล 70

ไอเทมที่ใช้อัพเกรดพาหนะ :  กีบสัตว์เทพ (ไม่สามารถใช้เพชรอัพเกรดได้) สามารถหาได้จาก “ดันเจี้ยนรังมังกรมายา”

อธิบายระบบอัพเกรดพาหนะ

A : แสดงระดับพาหนะในตอนนี้
B : แสดงคุณสมบัติก่อนอัพเกรด
C : แสดงคุณสมบัติหลังอัพเกรด
D : แสดงค่าอวยพร, เมื่อค่าอวยพรเต็มแล้วกดอัพเกรดอีกครั้งจะเลื่อนขั้นดาวพาหนะ+1
E : “อัพเกรด” ใช้กีบสัตว์เทพx1 ได้รับค่าอวยพร+1
F : “1คลิกอัพเกรด” ใช้กีบสัตว์เทพx10 ได้รับค่าอวยพร+10
G : แสดงจำนวนไอเทม “กีบสัตว์เทพ” ที่มีอยู่
H : กลับเข้าสู่หน้าวิญญาณสัตว์

วิธีการอัพเกรดพาหนะ

1. เลือกพาหนะที่ต้องการอัพเกรดแล้วคลิกที่ลูกศร

2. เลือก “อัพเกรด” หรือ “1คลิกอัพเกรด”

3. เมื่อค่าอวยพรเต็มแล้วคลิกอัพเกรดอีกครั้งจะเลื่อนขั้นดาวพาหนะให้

กติกาในการอัพเกรดพาหนะ

1. พาหนะที่กระตุ้นแล้วทุกตัวสามารถอัพเกรดได้ทั้งหมด (ยกเว้นพาหนะที่มีอายุใช้งานชั่วคราวและพาหนะ VIP)
2. ทุกครั้งที่อัพเกรดโอกาศสำเร็จ 100%
3. อัพเกรดคุณสมบัติพาหนะทั้งหมดซ้อนทับได้ มีผลถาวร