ระบบเลื่อนขั้นอาชีพ

ระบบเลื่อนขั้นอาชีพ

การเลื่อนระดับที่เหนือชั้น!

เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : เลเวล 80 และเลื่อนขั้นวิญญาณมังกรถึงระดับ “วิญญาณเทพนักรบมังกร”

NPC กิจกรรม : NPC แบรดลี่ย์ บนเมืองเวหา

หรือ คลิกบนแผนที่ตามรูประบบจะเดินไปหา NPC ให้อัตโนมัติ

 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อผู้เล่นมีเลเวล 80 และเลื่อนขั้นวิญญาณมังกรถึงระดับ “วิญญาณเทพนักรบมังกร” แล้ว จะปรากฏเควสภารกิจ [เลื่อนขั้นอาชีพ]  โดยเมื่อทำภารกิจแรกสำเร็จแล้ว จะปรากฏเควสภารกิจอันต่อไปขึ้นมาให้ ซึ่งเควสภารกิจเลื่อนขั้นอาชีพมีทั้งหมดดังนี้

  • เลื่อนขั้นอาชีพI : ไปเควสดันเจี้ยน “สนามรบเทพมาร(ฝันร้าย)”
  • เลื่อนขั้นอาชีพII : ชนะยานเกราะ 1 ครั้ง
  • เลื่อนขั้นอาชีพIII : ได้รับชัยชนะสนามรบ3สนาม
  • เลื่อนขั้นอาชีพIV : ฝ่าด่านราชามังกรโลกันตร์ 1 ครั้ง (จะต้องฆ่า “ยามเฝ้า” ที่อยู่รอบๆ BOSS “ซาเรียสเทพมังกร” ก่อน มีทั้งหมด 4 ตัว)
  • เลื่อนขั้นอาชีพV : พูดคุยกับ NPC แบรดลี่ย์
  • เมื่อสำเร็จภารกิจ ให้คุยกับ NPC แบรดลี่ย์ อีกครั้ง แล้วเลือก “เลื่อนขั้นอาชีพ”
  • เมื่อตัวละครจะได้รับการเลื่อนขั้นอาชีพแล้ว ระบบจะประกาศให้ทราบทั้งเซิฟเวอร์ จากนั้นจะปรากฏสัญลักษณ์ประจำขั้นอาชีพแสดงอยู่ที่หน้าชื่อตัวละคร และปรากฏออร่ามังกรสีฟ้าวิ่งวนรอบตัวละคร
  • นอกจากนี้ระบบจะเปิดฟังก์ชั่นขั้นสูงแบบใหม่สำหรับตัวละครที่ผ่านการเลื่อนขั้นอาชีพเรียบร้อยแล้วอีกด้วย
ระดับขั้นอาชีพ
1. ผู้เล่นสามารถดูคำอธิบายเกี่ยวกับระดับขั้นอาชีพได้ที่ปุ่ม 
2. ระดับขั้นอาชีพมีทั้งหมด 8 ระดับ เรียงลำดับจากขั้นที่ 1 ไปจนถึง 8 ชื่อของแต่ละระดับจะเรียงลำดับตามอาชีพของตัวละครดังนี้ นักดาบ/นักธนู/นักเวทย์
  • ยกตัวอย่าง ระดับ 1 : จอมดาบมังกรภาวนา(นักดาบ)/ฮันเตอร์มังกรภาวนา(นักธนู)/วิซาดมังกรภาวนา(นักเวทย์)
3. การเลื่อนขั้นอาชีพจะอ้างอิงตาม EXP ของตัวละคร เมื่อตัวละครมีค่า EXP ถึงระดับหนึ่งก็จะได้รับการเลื่อนขั้น ทั้งนี้ในแต่ละขั้นของการเลื่อนขั้นอาชีพจะมีขั้นย่อยๆ อีก 10 ขั้น
  • ยกตัวอย่าง ตัวละครอยู่ใน “ระดับ 1″ วิซาดมังกรภาวนาขั้น1 เมื่อมีค่า EXP ถึงระดับที่กำหนดจะได้รับการเลื่อนระดับเป็น “วิซาดมังกรภาวนาขั้น2″ และเมื่อเก็บค่า EXP ไปเรื่อยๆ จะเลื่อนระดับเป็น “ระดับ 2″ วิซาดยอดมังกรขั้น1
4. หลังจากผู้เล่นเลื่อนขั้นอาชีพสำเร็จ ขั้นวิญญาณเทพนักรบมังกรจะเปลี่ยนเป็นวิญญาณมังกร แสดงเป็น “หัวใจวิญญาณมังกร” มีทั้งหมด 8 ขั้น สามารถใช้ไอเทม  “วิญญาณเทพมังกร” เลี้ยงดูได้ต่อได้เลย จำนวนขั้นที่สามารถเลี้ยงดูจะสูงกว่าขั้นอาชีพตัวละคร 1 ระดับ
อัพเกรดฟังก์ชั่นขั้นสูง
1. เปิดช่องดาวโชคขั้นสูง : ผู้เล่นที่ผ่านการเลื่อนขั้นสายอาชีพแล้วจะได้รับช่องดาวโชคขั้นสูงเพิ่มมา 1 ช่อง สามารถใส่ดาวโชคอะไรก็ได้
2. อัพเกรดช่องดาวโชค : ผู้เล่นสามารถใช้ทองคำ 1,000,000 ในการอัพเกรดช่องดาวโชคได้ (LV.1-8) จำนวนช่องดาวที่อัพเกรดได้จะอ้างอิงจากขั้นอาชีพของตัวละคร (สูงสุด 8 ช่อง) เมื่อนำดาวโชคใส่ช่องดาวที่อัพเกรดแล้วจะเพิ่มผลค่าของดาวโชคให้มีอานุภาพที่แรงขึ้น

3. สกิลขั้นสูง : ตัวละครจะได้รับสกิลเพิ่มมาใหม่จากสกิลพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ แต้มที่จะใช้เรียนสกิลขั้นสูงอ้างอิงจากระดับของขั้นอาชีพ ยิ่งระดับขั้นอาชีพยิ่งสูงยิ่งมีแต้มในการอัพสกิลมาก

4. ระบบยันต์ขั้นสูง : เมื่ออัพเลเวลยันต์จนถึงเลเวล 10 (MAX) แล้ว จะสามารถอัพเกรดเป็นยันต์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของยันต์ ใช้ไอเทม  “หินยันต์ลึกลับ” จำนวน 10 ชิ้นในการอัพเกรดเป็นยันต์ขั้นสูง หลังจากนั้นสามารถอัพเลเวลยันต์ขั้นสูงได้โดยใช้หินยันต์ลึกลับอันนี้เช่นเดียวกัน สามารถหาได้จาก สนามต่อสู้หลายคน 4vs4 สะสม “ตราพันธมิตร” แลกได้ที่ “ร้านพันธมิตร”