ระบบเกียรติยศจักรพรรดิ์

ระบบเกียรติยศจักรพรรดิ์

กระตุ้นคุณสมบัติของฉายาให้เทพยิ่งกว่าเดิม !!

 เงื่อนใขการใช้งาน

เลเวลที่เปิด : เลเวล 45
NPC กิจกรรม : NPC นายพลวูฟล์ บนเมืองเวหา
ภารกิจหลัก : จะต้องผ่านภารกิจ “เกียรติยศจักรพรรดิ์” เพื่อกระตุ้นคุณสมบัติเสริมของฉายา ซึ่งภารกิจมีทั้งหมดังนี้

  •  เกียรติยศจักรพรรดิ์I : พูดคุยกับนายพลวูลฟ์
  • เกียรติยศจักรพรรดิ์II : ฝ่าด่านทะเลทรายสิ้นโลก(ฝันร้าย)
  • เกียรติยศจักรพรรดิ์III : ผ่านเขาวงกตใต้ดินชั้น60
  • เกียรติยศจักรพรรดิ์IV : ส่งมอบผลึกทมิฬ 200 ชิ้น
  • เกียรติยศจักรพรรดิ์V : เข้าร่วมยานเกราะ 2 ครั้ง
  • เกียรติยศจักรพรรดิ์VI : พูดคุยกับนายพลวูลฟ์
กระตุ้นคุณสมบัติฉายาเพิ่มขึ้น
ผู้เล่นสามารถตรวจสอบคุณสมบัติฉายาได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กด B เปิดกระเป๋าตัวละคร แล้วคลิกที่ “รายละเอียด”
2. สัญลักษณ์เกียรติยศจักรพรรดิ์จะกระพริบแจ้งเตือนให้ทราบในครั้งแรกว่าได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้เล่นที่ยังไม่ผ่านภารกิจเกียรติยศจักรพรรดิ์จะยังไม่ได้รับการกระตุ้น status เสริมคุณสมบัติ
4. ระบบจะแสดงไอคอนเกียรติยศจักรพรรดิ์ พร้อมแสดงข้อมูลค่า status ทั้งหมดที่ถูกกระตุ้น อ้างอิงจากรายละเอียดฉายาที่ผู้เล่นมีอยู่
เพิ่มเกียรติยศต่อจากผู้นำเทพ
เพิ่มไอเทมตราเกียรติที่ร้านค้าต่อสู้